5G Smartphone Nieuws

5G Update: Van Nederlandse gemeenten tot 5G in China

by Redactie IoT Journaal9 mei 2019

Snel, sneller, snelst: nog even wachten, maar dan kan ook Nederland gebruik gaan maken van 5G. De snellere opvolger van het huidige 4G-netwerk voor draadloze communicatie zal vermoedelijk in 2020 beschikbaar komen voor de Nederlandse consument en het bedrijfsleven. Ook voor Internet of Things is 5G bijzonder relevant. Het wordt bijvoorbeeld gezien als hét hulpmiddel om grote en complexe IoT-oplossingen zoals zelfrijdende auto’s en slimme fabrieken te faciliteren. Vandaar dat IoTJournaal u op (on)gezette tijden de belangrijkste en meest opmerkelijke nieuwtjes over de nieuwe mobiele standaard brengt. In deze editie: van het vergunningenbeleid van Nederlandse gemeenten tot 5G-uitrol in China.

Om 5G-netwerken uit te rollen, zijn niet alleen extra antennes en basestations nodig. Er moet ook meer glasvezel in de grond worden gestopt, want uiteindelijk moeten de data naar het ‘vaste netwerk’ van de operators worden getransporteerd. Zowel voor het plaatsen van extra antennes als ‘t aanleggen van glasvezelbekabeling zijn gemeentelijke vergunningen nodig. En daar wringt de boel een beetje. Er is bij de Nederlandse gemeenten geen uniform beleid als het gaat om dat soort zaken. Elke gemeente staat het vrij om zowel de doorlooptijd voor een vergunningaanvraag als het in rekening te brengen bedrag voor die vergunning zelf te bepalen. En dat gebeurt dan ook.

Graag sneller en eenduidiger

De gemeentelijke bewegingsvrijheid is een groot goed, maar het kan tegelijkertijd de snelle en onbelemmerde uitrol van 5G in de weg staan. Daar zijn de beleidsmakers bij de ministeries van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en EZK (Economische Zaken en Klimaat) ook bang voor. Zij hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gevraagd om een ‘impactanalyse’ te maken. Het resultaat: een 47 pagina’s  lang rapport waarin onder andere wordt aangedrongen op ‘verkorten van en eenduidigheid in aanvraagprocedures voor vergunningen antennes en graafwerkzaamheden’. Iets waar al langer door operators en andere belanghebbenden om wordt gevraagd. Ook telecom-toezichthouder Agentschap Telecom heeft daar onlangs op aangedrongen. Wie de ‘Impactanalyse antenne- en vergunningen beleid irt uitrol 5G’ op zijn gemak wil lezen, kan het uiteraard via IoTJournaal downloaden (47 pagina’s, 2,06 Mb, PDF).

Het kan vriezen of het kan dooien

Het is niet alleen maar halleluja als het gaat om 5G. Natuurlijk is het prettig dat ‘t snellere datacommunicatie mogelijk maakt. En natuurlijk is het een extra impuls voor grootschalige IoT-implementaties. Toch kleven er wat haken en ogen aan. Los van de discussie over verhoogde straling door de grotere dichtheid van antennes in bevolkte gebieden, is er nu ook een potentieel probleem met de weersvoorspellingen. Althans, daar wordt voor gewaarschuwd door Tony McNally, Principal Scientist bij het European Centre for Medium-Range Weather Forecasts in het Britse Reading. Hij zegt in een artikel in de Britse krant The Guardian dat 5G-netwerken door hun radiosignalen op sommige frequenties de atmosfeer kunnen ‘vervuilen’. Kort gezegd, komt het er op neer dat weersatellieten de radiofrequenties oppikken die door waterdampen worden gegenereerd. Die zitten nogal dicht op de 23.8 GHz frequentie die door 5G-netwerken worden toegepast. De satellieten zijn daardoor niet meer goed in staat om adequate weersvoorspellingen op basis van waterdampontwikkeling te doen. Volgens McNally kunnen andere 5G-frequenties ook roet in het eten gooien. Het gaat daarbij om 36-37 GHz (regen en sneeuw), 50 GHz (temperatuur) en de 86-92 GHz (wolken en ijs). De oplossing voor dit potentiële probleem is vooralsnog niet in zicht.

China Unicom: veertig 5G-steden

De Chinese operator China Unicom trekt zich ondertussen niets aan van de mogelijke verstoring van weersvoorspellingen door 5G-netwerkinfrastructuur. De telecommer werkt onverdroten door aan de uitrol van zijn 5G-netwerken in zijn thuismarkt. Het heeft ondertussen 40 steden in China voorzien van een dergelijk netwerk, zij het dat er voorlopig nog alleen in een testopstelling mee wordt gewerkt. Dat voorlopige karakter is inderdaad slechts tijdelijk: naar verluidt, wil China Unicom in juni 2019 5G commercieel verkrijgbaar maken onder de merknaam 5Gn. De operator zegt zelf dat het verwacht zo’n 797 miljoen dollar tot 1,1 miljard dollar op jaarbasis te gaan investeren in de uitrol van 5G in China.