5G telefoon

5G Update: Van slimme havens tot antennedeling in Nederland

by Redactie IoT Journaal23 oktober 2019

Het zijn bijna de donkere dagen voor Kerstmis. Ok, dat duurt eerlijk gezegd nog eventjes. Maar voor je het weet, is het zover. En daarna zijn wij slechts een luttele zes maanden verwijderd van de introductie van het eerste 5G-netwerk in Nederland. Deze opvolger van het huidige 4G-netwerk voor draadloze communicatie biedt meer dan ‘alleen maar’ sneller up- en downloaden via de smartphone. Het wordt bijvoorbeeld gezien als de gedroomde netwerkinfrastructuur voor grote en complexe IoT-oplossingen zoals zelfrijdende auto’s en slimme fabrieken. Vandaar dat IoTJournaal u op (on)gezette tijden de belangrijkste en meest opmerkelijke nieuwtjes over de nieuwe mobiele standaard brengt. In deze editie: van slimme havensprojecten in Belfast tot de ACM die antennedeling gaat toelaten.

In Groot-Brittannië zijn diverse operators al volop bezig met het aanbieden van 5G aan consumenten en bedrijven. Een enkele telecommer heeft zelfs een start gemaakt met proefprojecten voor specialistische, zakelijke, doeleinden. Zoals BT dat in het Noord-Ierse Belfast een aantal testen heeft aangekondigd die 5G als netwerkinfrastructuur gebruiken. Daarbij worden andere technologieën, zoals Internet of Things, Big Data analytics, Edge Computing, Artificial Intelligence, Virtual Reality en Augmented Reality, ingezet. Hoe die proefprojecten er precies uit gaan zien? Daar laten BT en de andere betrokken partijen (waaronder de havenautoriteit van Belfast) zich niet over uit. Afwachten maar.

Huawei in gesprek met potentiële licentienemers

De Chinese netwerkfabrikant Huawei heeft al enige tijd te kampen met een sterk wantrouwen bij diverse landelijke overheden. Met name de Verenigde Staten hebben al keer op keer laten weten dat zij het bedrijf ervan verdenken ‘achterdeurtjes’ in de 5G-netwerkhard- en -software in te bouwen. Hierdoor zou de Chinese overheid in staat worden gesteld om toegang te krijgen tot 5G-netwerken die wereldwijd met de spullenboel van Huawei worden gebouwd. In Nederland en Duitsland is de overheid daar overigens nog niet van overtuigd. Om de critici tevreden te stellen, heeft Huawei een tijdje geleden aangekondigd dat het zijn 5G-technologie en -apparatuur in licentie wil geven aan andere – al dan niet concurrerende – fabrikanten. Daar lijkt nu schot in te zitten. Volgens het Amerikaanse persbureau Reuters zijn er hierover inmiddels gesprekken tussen het Chinese bedrijf en enkele vooralsnog niet met naam genoemde Amerikaanse branchegenoten. Een topman van Huawei, senior vice president Vincent Pang, liet zich tegenover de journalisten van Reuters ontvallen dat er inderdaad wordt gebabbeld met derden, maar dat de gesprekken zich nog ‘in een beginstadium’ bevinden. Het zou gaan om Amerikaanse fabrikanten die hetzij een eenmalige licentiedeal willen of juist gaan voor een langdurige licentieovereenkomst.

Antennes delen?

De Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) is druk in de weer met het bekijken van de randvoorwaarden voor de introductie van 5G-netwerken. De waakhond is medio oktober al gekomen met een marktstudie naar de uitrol van glasvezel in Nederland en kwam tot de conclusie dat die netwerkinfrastructuur ‘nodig is voor een toekomstbestendig telecomnet’. Lees: 5G en verder.  In het rapport werd onder andere gezegd dat ‘partijen die glasvezel uitrollen mogelijkheden kunnen verkennen voor gezamenlijke investeringen’. Ook constateerde de ACM dat ‘er winst kan worden behaald als gemeenten, waterschappen en provincies de voorwaarden die zij hanteren voor het aanleggen van glasvezelnetwerken zoveel mogelijk op elkaar afstemmen en bekendmaken. Dat biedt duidelijkheid aan alle partijen die glasvezelnetwerken willen aanleggen, voorkomt daarmee onzekerheid bij investeerders en versnelt het uitrolproces.’

En nu heeft ACM aangekondigd dat het ‘leidraden gaat ontwikkelen voor telecombedrijven die infrastructuur willen delen bij de uitrol van 5G’. Dat zou bijvoorbeeld gaan om het delen van antenne-installaties en -locaties. Verder heeft de waakhond toegezegd dat het gaat kijken naar ‘de voorwaarden waaronder het voor telecomaanbieders is toegestaan om gezamenlijk op te trekken bij de uitrol van het netwerk, bijvoorbeeld in economisch onrendabele gebieden’. Zoals het mogelijk toestaan aan ‘houders van spectrumvergunningen om spectrum te huren en verhuren’.