Frequenties IoT

Agentschap Telecom: Geen extra toezicht op frequentiegebruik IoT

by Paul24 november 2016

Er is voorlopig genoeg frequentieruimte (zowel vergunningsplichtig als -vrij) voor IoT-toepassingen in Nederland. Dat stelt Gerard Kuipers, strategisch adviseur bij Agentschap Telecom, de overheidsinstantie die onder andere toezicht houdt op de manier waarop er gebruik wordt gemaakt van frequentieruimte. Hij ziet vooralsnog geen aanleiding om met aanvullende, specifiek op IoT gerichte, maatregelen te komen.

Agentschap Telecom (AT) voorziet, bij monde van adviseur Gerard Kuipers, verder dat de verschillende IoT-connectiviteitstechnologieën keurig naast elkaar zullen blijven bestaan. “We staan aan het begin van deze trend. Er zijn nog geen uitgekristalliseerde standaarden; dit is nog volop in ontwikkeling. De markt doet zijn werk. Dit betekent dat meerdere technologieën naast elkaar kunnen functioneren. Wel wijzen wij op risico’s. Zo heb je bij vergunningvrij gebruik regels waar je je aan moet houden, zoals hoelang je het spectrum ‘bezet’ mag houden. Dit is van belang, omdat al die vergunningvrije toepassingen samen moeten kunnen functioneren. Het beperkt echter wel de succesvolle overdracht van data, als het heel druk wordt in deze band. Daar moeten gebruikers rekening mee houden. De werking van het netwerk kan in de toekomst verbeterd worden. Bijvoorbeeld als er meer basisstations komen op hogere punten of door plaatsing van een zender in je directe omgeving.”

Geen scherper toezicht

Agentschap Telecom ziet geen aanleiding voor scherper toezicht op IoT-toepassingen en operators van IoT-specifieke draadloze netwerkinfrastructuur. Ook zegt de overheidsinstantie dat het niet nodig is om bijvoorbeeld extra frequentieruimte beschikbaar te maken voor IoT-netwerken. Daarmee volgt het de conclusie van het advies- en onderzoeksbureau Dialogic dat recentelijk een, door AT betaald, onderzoek hiernaar heeft uitgevoerd. Het onderzoek (PDF, 5 Mb) is hier te downloaden.

Vertrouwen op marktwerking

Kuipers adviseert fabrikanten om kritisch te kijken naar de protocollen die zij in IoT-hardware gebruiken. Daar is nog veel innovatie mogelijk. Het komt bijvoorbeeld veel voor dat apparaten dezelfde berichten een paar keer herhalen. Kuipers: “Je zou dat intelligenter kunnen maken door een automatische terugkoppeling aan het apparaat te geven, dat de boodschap aangekomen is. Dat heeft dan wel gevolgen voor de overdracht van data, wat complexer wordt en daarmee meer batterijcapaciteit kost. Als er meer klantvraag komt, gaat de markt zelf oplossingen bedenken om het werkbaar te maken.”

‘In gesprek’

Naar eigen zeggen blijft Agentschap Telecom ‘in gesprek met partijen, zoals telecomproviders, fabrikanten, gemeentes en andere overheden of bedrijven die op dit gebied actief (willen) zijn’. Kuipers: “Wij kunnen bijvoorbeeld meekijken hoe het gebruik van IoT zich ontwikkelt: om hoeveel apparaten gaat het? Welke toepassingen gebruiken je netwerk, hoe afhankelijk zijn deze toepassingen voor een goed werkend systeem?”