Samsung Galaxy S10 5G

Agentschap Telecom spoort gemeenten aan tot ‘harmonisatie’ lokale regels bij uitrol 5G

by Redactie IoT Journaal11 april 2019

Daags nadat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) van zich heeft laten horen over 5G en de aankomende frequentieveilingen in Nederland, mengt ook een andere toezichthouder in de discussie rond de snellere opvolger van het huidige 4G-netwerk voor draadloze communicatie. Het Agentschap Telecom laat in zijn gisterenmiddag gepubliceerde ‘Staat van de Ether 2018‘-jaaroverzicht weten dat ‘gemeenten moeten streven naar harmonisatie van regels rond de afgifte van vergunningen voor het opstellen van antennes en het graven van (glasvezel)kabels.

Agentschap Telecom (AT) weet waar het over het spreekt: de overheidsinstantie controleert onder andere de naleving van de telecommunicatiewet. Ook is het verantwoordelijk voor de frequentieveilingen. De overheidsinstantie constateert in zijn ‘Staat van de Ether 2018’ dat er grote verschillen bestaan in de regels die de 355 gemeenten in Nederland hanteren voor het neerzetten 5G-antennes en graafwerkzaamheden. “Dat kan de uitrol van 5G bemoeilijken en vertragen. Agentschap Telecom pleit daarom voor harmonisatie van lokale regels”, aldus de waakhond.

Grote uitdagingen

AT meent verder dat de noodzakelijke fijnmazigheid van 5G-netwerken gemeenten ‘voor grote uitdagingen stelt’. “Schaarse middelen maken prioriteren noodzakelijk. Daardoor is er op lokaal niveau vaak weinig expertise en menskracht beschikbaar voor het antennedossier. Dat geldt ook voor de regie op de ondergrond waar de glasvezelkabels hun plek moeten krijgen. Agentschap Telecom signaleert dat er een grote verscheidenheid is aan lokale regels. Dat is onduidelijk en niet efficiënt voor operators. In samenwerking met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt de Vereniging Nederlandse Gemeenten toe naar meer transparantie en harmonisering van lokaal beleid. Ook onderzoekt het welke kennis en expertise de gemeenten verder kan ondersteunen bij hun lokale connectiviteitsbeleid.”

Handvest 5G

Het pleidooi van Agentschap Telecom past mooi in wat eind maart dit jaar door de Nederlandse telecomsector en enkele overheidsorganen in gezamenlijkheid is geroepen. Ook zij dringen aan op harmonisatie van lokale regelgeving. De diverse gezamenlijke aanbevelingen van die partijen zijn in een ‘Handvest 5G‘ gebundeld en aan staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) is overhandigd. Alex Goldblum, CEO van de glasvezelexploitant Eurofiber Group, is de initiator van deze ‘gelegenheidscoalitie’ van IT- en telecombedrijven die het Handvest heeft vervaardigd. Naast Eurofiber, hebben partijen als KPN, Huawei, Ericsson, Nokia, T-Mobile, VodafoneZiggo en de ICT-brancheclub Nederland ICT het Handvest ondertekend. Ook de Nederlandse overheid heeft zijn steentje bijgedragen, in de vorm van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeenten Den Haag en Eindhoven. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten staat als medeauteur vermeld.