Snelheid speed IoT Edge

‘Edge computing is het antwoord op vraag naar snellere verwerking IoT-data’

by Redactie IoT Journaal4 januari 2019

Door de snelle opmars van Internet of Things-oplossingen komt er een immer groter wordende hoeveelheid data op datacenters en/of cloud platformen af. Aangezien organisaties in toenemende mate – nagenoeg – in real time met die informatie aan de slag willen gaan, leidt dat tot ongewenste vertraging. Het antwoord daarop? Edge computing: de gegevensselectie en -verwerking vindt dan deels plaats in of zeer dichtbij de apparaten, zoals sensoren, die de data aanleveren. Het is ook de conclusie van een recent raport, uitgevoerd door het bekende Amerikaanse tijdschrift Forbes (in opdracht van chipgigant Intel). Het volledige rapport is gratis te downloaden via IoTJournaal (16 pagina’s, 4,31 Mb, PDF).

Voor bepaalde Internet of Things-toepassingen voldoet de dataverwerking in de cloud niet. Zo kan vertraging in de datacommunicatie (‘latency’) met het datacenter funest zijn, zoals het geval is bij de autonoom rijdende auto. In andere gevallen gaat het om grote hoeveelheden data die naar de cloud worden gestuurd (zelfrijdende auto’s en slimme fabrieken om maar eens twee voorbeelden te neomen). Daar moet vervolgens real time worden bekeken welke informatie inderdaad relevant is. Om die tekortkomingen van cloud  computing te adresseren, is enige tijd geleden ‘edge computing’ bedacht: je zorgt voor de dataverwerking dichtbij de betreffende IoT-oplossing. Daarmee ontlast je het netwerk én ’t datacenter, terwijl er ter plekke relevante data wordt uitgezocht en (in sommige gevallen) acties in gang worden gezet.

Wie de officiële definitie van edge computing wil hebben, bedienen wij uiteraard ook. Dat vragen wij even aan Wikipedia:

“Edge computing is a method of optimizing cloud computing systems by performing data processing at the edge of the network, near the source of the data. This reduces the communications bandwidth needed between sensors and the central datacenter by performing analytics and knowledge generation at or near the source of the data. This approach requires leveraging resources that may not be continuously connected to a network such as laptops, smartphones, tablets and sensors.”

“Edge computing covers a wide range of technologies including wireless sensor networks, mobile data acquisition, mobile signature analysis, cooperative distributed peer-to-peer ad hoc networking and processing also classifiable as local cloud/fog computing and grid/mesh computing, dew computing, mobile edge computing, cloudlet, distributed data storage and retrieval, autonomic self-healing networks, remote cloud services, Augmented reality, and more.”

Handige checklist

En dan het rapport ‘The Need for Speed: How the Internet of Things Will Live on the Edge’ zelf. Met zo’n titel kan het nauwelijks missen: dit rapport gaat over de vraag naar snellere verwerking van IoT-data. Forbes heeft 700 topmanagers bevraagd over de manier waarop hun organisaties op dit moment edge computing toepassen. Daarnaast werd hen gevraagd naar de toekomstverwachting van de combinatie IoT en edge computing. Op basis van die informatie stelden de onderzoekers weer een handige check list samen voor wie de stap naar edge computing wil maken. Een ding kunnen wij alvast verklappen: het implementeren van edge computing is niet iets dat geheel rimpelloos verloopt. Zoals eigenlijk elke nieuwe technologie. De ervaringen uit de praktijk wijzen dat uit.

Edge rapport 2018