5G Nederland IoT Overheid

Eerste fase 5G-veiling levert Nederlandse overheid 1,23 miljard op

by Redactie IoT Journaal22 juli 2020

De eerste fase van de Nederlandse frequentieveiling is gisterenmiddag officieel beëindigd. De opbrengst van de veiling bedraagt 1,23 miljard euro. Dat heeft het Agentschap Telecom, de overheidsinstantie die de wet- en regelgeving voert op de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de digitale infrastructuur, laten weten. De bewuste frequenties kunnen onder andere voor 5G worden gebruikt. Deze opvolger van het huidige 4G-netwerk voor draadloze communicatie biedt meer dan ‘alleen maar’ sneller up- en downloaden via de smartphone. Het wordt bijvoorbeeld gezien als de gedroomde netwerkinfrastructuur voor grote en complexe IoT-oplossingen zoals zelfrijdende auto’s en slimme fabrieken.

In de eerste fase van de frequentieveiling waren er drie frequentiebanden waarop kon worden geboden: 700 MHz, 1400 MHz en 2100 MHz. Het ging daarbij om in totaal 26 frequentieblokken. De vergunningen zijn overigens tot 2040 geldig. Operators KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo waren de enige partijen die aan de veiling hebben meegedaan. Bij de vorige veiling in 2012 wilde de overheid nog dat er minimaal vier partijen mee zouden doen, ter wille van een zo groot mogelijk concurrentieveld. De huidige veiling moest de Nederlandse schatkist minimaal 900 miljoen euro opleveren. Met de 1,23 miljard euro is dat doel ruimschoots gehaald, al is het beduidend minder dan de veiling acht jaar geleden. Toen werd er een bedrag van 3,8 miljard op de bankrekening van de Nederlandse overheid bijgeschreven.

Even geen 3,5 GHz

De door telecompartijen zo begeerde 3,5 GHz band – met name van belang voor de grootschalige uitrol van 5G – komt pas in 2022 onder de hamer. Dat heeft alles te maken met het feit dat deze band ‘boven de denkbeeldige lijn Amsterdam-Zwolle nu nog in gebruik is voor het satellietcommunicatie interceptiestation van de inlichtingendiensten in het Groningse Burum‘, aldus de staatssecretaris. Het bewuste afluisterstation zal ergens in de komende twee jaar worden verhuisd naar een – tot dusver – onbekend land. Volgens experts zal dat naar alle waarschijnlijkheid een plek ergens in Zwitserland zijn.

Straling en veiligheid

In het officiële bericht over het verloop van de eerste fase van de frequentieveiling heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ook de nadruk gelegd op de gezondheidsaspecten van de mobiele netwerken. Het memoreert aan een test uit maart 2020, uitgevoerd door het Agentschap Telecom waarin de blootstelling aan elektromagnetische velden in Nederland ‘ruimschoots binnen de geldende Europese limieten’ bleek te liggen. Verder werd er over de ‘veiligheid en integriteit van telecomnetwerken’ gesproken. Daarmee werd indirect gerefereerd aan de internationale controverse rond Chinese netwerkleveranciers, zoals ZTE en Huawei.

Wij citeren: “Het kabinet heeft in 2019 maatregelen aangekondigd om telecommunicatienetwerken te beschermen tegen dreigingen als spionage en sabotage. Afgelopen december zijn hierover binnen de EU afspraken gemaakt en is een Nederlandse Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) gepubliceerd over de veiligheid en integriteit van telecommunicatie. Kritieke onderdelen van telecomnetwerken mogen alleen afkomstig zijn van vertrouwde leveranciers. Via de AMvB kan aan telecomaanbieders worden opgedragen om bepaalde leveranciers uit te sluiten voor de kritieke onderdelen in hun netwerken. Daarnaast heeft de Europese Commissie in januari gemeenschappelijke beveiligingsmaatregelen gepresenteerd die lidstaten kunnen nemen om de veiligheidsrisico’s bij 5G-netwerken te beheersen.”

Benieuwd naar wat het ministerie van Economische Zaken verder over 5G heeft te melden? Kijk dan naar het door ‘t ministerie vervaardigde animatiefilmpje.