Europese Unie

Europees parlement beschermt koper IoT-hardware

by Redactie IoT Journaal5 december 2017

Het Europees parlement (EP) wil consumenten beschermen als het gaat om software die in hardware is ingebakken. Dit zou met name moeten slaan op allerhande IoT-hardware, zoals domotica-producten. Het EP heeft daarvoor deze week amendementen op een bestaande Europese richtlijn ingediend én goedgekeurd.

De richtlijn waar de wijzigingen op zijn ingediend, stamt uit 2015: de ‘Digital Content Contracts Directive‘ (DCCD). Oorspronkelijk was het bedoeld om inwoners van de Europese Unie te beschermen bij de aankoop van digitale content en diensten binnen de EU, ongeacht of zij die met geld of met hun persoonlijke gegevens zouden betalen.

Retourneren aan winkel

Naar verluidt, spitsen de IoT-specifieke wijzigingen in de DCCD zich toe op de verkopers van IoT-spullen en niet zozeer op de fabrikanten. De handel wordt volgens de wetgeving geacht consumenten ‘deugdelijk werkende IoT-hardware’ te leveren die aan de gewekte verwachtingen moet voldoen. Een dergelijke consumentenbescherming bestaat al langer binnen de EU, maar gold met name voor de hardware. De gewijzigde DCCD omvat nu echter ook de ingebakken software. Hierdoor zou bijvoorbeeld een domotica-product dat een security-probleem heeft, door de consument kunnen worden geretourneerd naar de (web)winkel waar hij het heeft gekocht. Het gaat dan altijd om software die door de oorspronkelijke fabrikant is ingebakken. Als de consument zelf allerhande applicaties heeft geïnstalleerd, dan vervalt de aanspraak.

Individuele lidstaten

Aangezien het een Europese richtlijn betreft en geen Europese wetgeving, ligt de bal nu bij de Europese Commissie en de individuele lidstaten. Zij moeten beslissen in hoeverre de DCCD ook daadwerkelijk in hun respectievelijke land zal worden toegepast. Dat kan een een lang en compromisvol traject blijken, zo leert de ervaring.