BIG IoT

Europese Commissie geeft ruim drie ton subsidie aan IoT-partijen

door Redactie IoT Journaal23 augustus 2017

De Europese Commissie heeft tijdens een ‘schoonheidswedstrijd’ voor IoT-partijen 320.905 euro aan subsidie uitgekeerd in het kader van BIG IoT, een initiatief van het Europese programma European Platforms Initiative (IoT-EPI). Doel van het BIG IoT-project is ‘het bewerkstelligen van interoperabiliteit tussen IoT-platformen door de ontwikkeling van een BIG IoT API en het opzetten van een IoT-ecosysteem’.

Zes IoT-partijen hebben in totaal 320.905 euro aan subsidie mogen ontvangen van IoT-EPI. Zij zijn de winnaars van een ‘schoonheidswedstrijd’ die op 26 april door de Europese club is uitgeschreven. Het zestal zal in september dit jaar starten met de ontwikkeling van IoT-gerelateerde diensten en producten binnen het BIG IoT-programma. Naar verluidt, hebben in totaal 50 partijen meegedongen naar de subsidiepot. Jammer genoeg is onder de zes IoT-partijen geen Nederlandse organisatie te vinden. De zes winnaars op een rijtje:

BIG IoT Winners 2017

Horizon 2020

BIG IoT is een onderdeel van IoT-EPI, dat op zijn beurt weer deel uitmaakt van het in 2014 geïntroduceerde grootschalige Horizon 2020-programma. Hierin stelt de Europese Commissie tot 2020  een totaal van 80 miljard euro beschikbaar voor high tech onderzoeks- en ontwikkelinitiatieven  van Europese bodem. Eenzelfde bedrag zou door het Europese bedrijfsleven worden opgehoest.

IoT-EPI heeft een bedrag van 50 miljoen euro in kas voor onder andere het verlenen van subsidies aan veelbelovende IoT-startups en -initiatieven. Op dit moment zijn er zeven onderzoek- en ontwikkelprojecten die door IoT-EPI worden ondersteund ( Inter-IoT, BIG IoTAGILE, symbIoTe, TagItSmart!, VICINITY en bIoTope). De Europese club werkt samen met 120 bedrijven en instanties.

Wat het BIG IoT-project nou precies inhoudt, is te zien in een promotiefilmpje dat door IoT-EPI is vervaardigd. Videootje!

 

twittergoogle_pluslinkedinmailtwittergoogle_pluslinkedinmail