Europese Commissie rapporteert over stand van zaken 5G in EU

by Redactie IoT Journaal25 januari 2019

Op (on)gezette tijden brengt de redactie van IoTJournaal selectie van de belangrijkste 5G-nieuwtjes. Deze snellere opvolger van het huidige 4G-netwerk voor draadloze communicatie, is relevant voor zowel consumenten en organisaties. Want 5G is meer dan ‘alleen maar’ een snellere manier om mobiele data van A naar B te krijgen. Het wordt bijvoorbeeld gezien als hét hulpmiddel om grote en complexe IoT-oplossingen zoals zelfrijdende auto’s en slimme fabrieken te faciliteren. Die overtuiging wordt gedeeld door de Europese Commissie. Vandaar dat zij met reguliere updates komt over de stand van zaken op 5G-gebied. En die hebben wij weer voor u doorgenomen. Wie het volledige rapport wil lezen, kan het downloaden via IoTJournaal (67 pagina’s, 2,86 Mb, PDF).

De belangrijkste conclusie van de tussentijdse Europese 5G-rapportage (tot eind 2018): De Europese Unie loopt mondiaal gezien op kop als het gaat om het aantal 5G-proefprojecten. In totaal lopen er in de EU momenteel 139 ‘trials’ in 23 lidstaten. Daarin spelen ook IoT-gerelateerde oplossingen een grote rol, zoals het toepassen van 5G als netwerkinfrastructuur voor grootschalige smart city- en smart industry-toepassingen. Om dat enthousiaste feit direct te temperen, voegt de EC er wel aan toe dat het nog tot 2020 zal duren voordat de Europese consument ook daadwerkelijk op grote schaal gebruik kan maken van commerciële 5G-netwerken. Nog even geduld dus.

Twee miljoen nieuwe banen

De EC doet overigens meer dan ‘alleen maar’ het bijhouden van de stand van zaken op 5G-gebied in de diverse lidstaten. Het heeft al in 2016 aangekondig dat het zelf een slordige 500 miljoen euro zou bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de 5G-standaard. Het streven van de EC is om in 2025 de eerste commerciële Europese 5G-netwerken ‘in de lucht’ te hebben. Eurocommissaris Oettinger heeft al laten becijferen dat de 5G-excercitie in 2025 zo’n twee miljoen nieuwe banen in de diverse EU-lidstaten zal hebben opgeleverd. Vandaar ook de warme belangstelling van de Europese Commissie.

5G-update in beeld gebracht

Omdat een plaatje doorgaans meer zegt dan duizend woorden, hebben wij voor u de meest relevante informatie uit het rapport van de EC in heldere infographics. Vier stuks om precies te zijn.

Eerst maar eens hoe in kaart brengen de EU ervoor staat ten opzichte van de rest van de wereld:

5G Europa

Dan het aantal 5G-proefprojecten per EU-lidstaat:

5G Europese Unie

Voor wie het graag het aantal 5G-projecten in stedelijke gebieden per lidstaat wil zien:

5G Europese Unie

Wij sluiten af met een vleugje Nederlandse trots: de lidstaten met belangrijke grensoverschrijdende 5G-knooppunten.

5G Europese Unie