IBM call to action IoT Peter Kouwen

Executive Bite: IBM ziet verbindende rol overheid bij Smart Cities

by Redactie IoT Journaal19 juni 2018

Internet of Things-oplossingen zijn inmiddels goeddeels uit het ‘experimenteerhoekje’ gekomen en worden in toenemende mate grootschalig uitgerold. Toch valt er nog heel wat te verbeteren bij omvangrijke IoT-projecten. Neem de Smart Cities. Daar steken zaken als fragmentatie en gebrek aan centrale regie nog steeds de kop op. Peter Kouwen, Executive Partner bij het Amerikaanse IT-concern IBM en Award Partner van de IoT Awards 2018, vindt dat de overheid daar juist een verbindende rol kan en moet spelen.

Mocht iemand IBM en diens betrokkenheid bij Internet of Things nog niet kennen, dan is wellicht één term voldoende: Watson-IoT. Het systeem dat bekend werd als een voorbeeld van doeltreffend werkende kunstmatige intelligentie, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een platform dat via de cloud een veelheid aan gebruiksmogelijkheden heeft. Zoals in de Internet of Things-markt. IBM vult dat aan met IBM Cloud, een eigen cloud platform (‘Platform as a Service’, PaaS en ‘Infrastructure as a Service’, IaaS).

Internationaal perspectief

Terug naar Peter Kouwen. De IBM-man weet waarover hij praat. Hij heeft in zijn rijke loopbaan talloze (publieke en private) organisaties van advies op het raakvlak van IT en business voorzien. Zijn betrokkenheid bij IBM’s Global Center of Competence geeft hem daarnaast een goed internationaal perspectief op zaken als Smart City-ontwikkelingen. Kouwen geeft aan dat hij bij slimme steden-projecten nog steeds versnippering en gebrek aan een overkoepelende blik aantreft. En dat is jammer, want de potentiële voordelen van een Smart City zijn voor alle partijen (burgers, bedrijfsleven en overheid) zeer groot. Hoe het beter kan? Dat vertelt hij zelf het beste.