Smart City IoT

‘Financiering is nog steeds grootste hindernis bij smart city-projecten’

by Redactie IoT Journaal3 mei 2019

Het verslimmen van steden en de stedelijke infrastructuur levert de lokale overheid en de burgers – potentieel – grote voordelen op. Technologisch gezien, is het allemaal niet zo’n enorme uitdaging, dankzij onder andere Internet of Things-oplossingen. Je zou dan ook denken dat het pad naar een smart city geen al te grote kuilen en andere hindernissen kent. Mis. Volgens het rapport ‘2018 Strategic Directions: Smart Cities & Report’ van ‘t Amerikaanse ingenieursbureau Black & Veatch staat het vinden van financiering veel van dergelijke projecten in de weg. Wie het op zijn gemak wil nalezen, kan het rapport gratis via IoTJournaal downloaden (66 pagina’s, 6,5 Mb, PDF).

Eerst maar eens met het positieve nieuws uit het rapport van Black & Veatch beginnen: nagenoeg iedereen ondervindt positieve gevolgen van smart city-initiatieven. Met mobiliteit en energievoorziening (elektriciteit) aan kop. Dat stellen in ieder geval de 644 door het ingenieursbureau ondervraagde leidinggevenden bij gemeenten, betrokken marktpartijen én burgerorganisaties. Saillant detail: de gemeentelijke organisatie zelf profiteert nog het minst van smart city-projecten.

[Tekst loopt door onder de grafiek.]

Black & Veath Smart City Report

Money, money, money

En dan maar meteen door naar het minder leuke nieuws uit ‘t rapport: het vinden van geld voor het opzetten van smart city-projecten blijft een lastig verhaal. Volgens de bevraagden is het idealiter een zaak van zowel publieke als private middelen. Ook worden overheidssubsidies als geschikte financiering gezien. De minst effectieve financieringsbronnen: alleen gemeentelijke of private middelen.

Black & Veath Smart City ReportII

Tips

Gelukkig heeft Black & Veatch uit de diverse gesprekken met de 644 bevraagden nog een paar tips weten te distilleren voor gemeenten die succesvolle smart city-projecten willen starten (even los van de belangrijkst: vindt het geld!). Wij lichten de drie belangrijkste er voor u uit.

  • Benoem een ‘Smart City Champion’. Klinkt logisch, maar de praktijk blijkt vaak weerbarstiger. De kans op succes wordt groter als één individu – graag met een duidelijk mandaat – alle projecten in de gaten houdt en de betrokkenen (‘stakeholders’) erbij betrekt.
  • Denkt groot en begin klein. Je zou het ook ‘regeren is vooruitzien’ kunnen noemen: begin proefprojecten kleinschalig, maar zorg ervoor dat er in het ontwerp al rekening is gehouden met opschalen.
  • Ga goede en sterke samenwerkingen aan. Die samenwerkingen beperken zich niet tot betrokken marktpartijen: zij strekken zich uit tot de burgers én de interne ambtelijke organisatie plus eventueel andere gemeenten. In goed Nederlands: zorg voor voldoende draagvlak bij alle betrokkenen.