Frost & Sullivan Automative 2019 Forecast IoT

Frost & Sullivan: “Dit zijn de vooruitzichten voor Smart Mobility in 2019”

by Redactie IoT Journaal28 februari 2019

Wat brengt dit jaar ons als het gaat om ‘Internet of Things op wielen‘? Het Amerikaanse marktonderzoeks- en adviesbureau Frost & Sullivan probeert die vraag te beantwoorden in een binnenkort te publiceren rapport. IoTJournaal heeft alvast de belangrijkste voorspellingen uit de koker van Sarwant Sing, senior partner en de baas van de automotive-afdeling van het bureau, mogen optekenen. Volgens de man krijgt de ‘connected automotive markt’ in 2019 te maken met zowel positieve als negatieve ontwikkelingen. Met andere woorden: het kan vriezen of dooien.

Het is altijd goed om te kijken of trendwatchers en marktvorsers het achteraf bij ’t goede eind hebben gehad. En in het geval van Frost & Sullivan, blijkt het bureau ’t aardig bij het goede eind te hebben gehad met zijn voorspellingen voor de automarkt in 2018. De marktonderzoeker voorspelde in 2017 dat de groei in de verkoop van personenauto’s slechts marginaal zou zijn. Dat klopt, gezien de inmiddels gerapporteerde cijfers van de verschillende autoproducenten. Ook voorzag F&S dat de aanbieders van autodeeldiensten (mooi woord voor Scrabble) in het afgelopen jaar flink zouden groeien. Zowel wat marktaandeel als omzet én bedrijfswaarde betreft. Ook hier heeft het bureau gelijk in gekregen. Spelers zoals Uber en Lyft hebben inderdaad op nagenoeg alle fronten een flinke groei doorgemaakt. Die groei zou volgens Frost & Sullivan ook gelden voor partijen die aanvullende diensten leveren aan autofabrikanten en/of automobilisten. Al die diensten zouden door middel van data en software worden gerealiseerd. En ook op dit gebied heeft het bureau zijn gelijk gekregen. In Nederland gaat het bijvoorbeeld om verzekeringsmaatschappijen (ANWB/Unigarant en Nationale Nederlanden) die op basis van IoT-data over gereden kilometers een autoverzekering aanbieden.

Vooruitzichten 2019

Goed, bij Frost & Sullivan werken kennelijk mensen die een goede kijk op de zaken hebben. Dat maakt hun voorspelling voor 2019 net even wat meer geloofwaardig. De vooruitzichten voor de automotive markt op een rijtje:

Economische en politieke tegenwind

Hoewel de ontwikkeling van ‘automotivespecifieke technologieën’ in 2019 doordendert, krijgt de sector te maken met een flinke tegenwind. Belangrijkste redenen daarvoor zijn de aankomende Brexit, de handelsverdragen tussen de Verenigde Staten en Mexico en de groeivertraging van de Chinese economie. Frost & Sullivan denkt dat het een en ander de ondergang van ‘een grote autofabrikant’ tot gevolg zal hebben.

Internet of Things en Artificial Intelligence

De combinatie van Internet of Things en Artificial Intelligence zal in 2019 een revolutionaire invloed hebben op de automobielbranche. Het voertuig wordt door de toepassing van die technologieën een ‘kantoor of huiskamer op wielen’, met bijvoorbeeld een ingebakken stemgestuurde persoonlijke assistent die het rijden veiliger, productiever en minder stressvol gaat maken.

Mega-beursgangen

De komende maanden zullen diverse aanbieders van autodeeldiensten – zoals Uber en Lyft – een beursgang gaan maken. En dat gaat zure blikken opleveren bij traditionele autofabrikanten: de dienstenaanbieders zullen door hun beursgang naar alle waarschijnlijkheid elk meer waard zijn dan de makers van auto’s die al decennia bestaan.

Overheid en bedrijfsleven gaan hand in hand

De technologische ontwikkelingen werken in 2019 de publiek/private samenwerking in de hand. De overheid zal – in samenspraak met het bedrijfsleven – met nieuwe regelgeving komen om zaken als autodeeldiensten en diensten gebaseerd op Big Data analytics in goede banen te leiden. Ook zullen overheid en bedrijfsleven gezamenlijk optrekken om het openbaar vervoer én particulier vervoer in stedelijke gebieden ordentelijk (en op milieuvriendelijke wijze) te laten werken.

Ecosysteem in opmars

Het ecosysteem rond de ‘connected car’ komt er in een rap tempo aan. Variërende van slimme systemen die de besturing van voertuigen grotendeels overnemen tot geavanceerde snufjes waarmee fabrikanten het interieur van hun automodellen gaan inrichten. De zakelijke rijders kunnen hun borst natmaken: voor hen komt een veelheid aan diensten beschikbaar waar zij in de auto gebruik van kunnen maken. De aanbieders daarvan zullen de betaling van hun dienstverlening in toenemende mate via een abonnementsvorm laten verlopen. Autofabrikanten springen hier zelf ook op in door hetzij zelf diensten te ontwikkelen of door het wederverkopen van diensten van derden. Het zal resulteren in een voertuig dat meer en meer trekjes krijgt van een elektronische marktplaats waar verschillende partijen hun waren/diensten aanbieden: van brandstof tot hotelboekingen en zelfs aanbiedingen van bedrijven die niets uitstaande hebben met mobiliteit.

‘Kijk mam, zonder handen’

Zelfrijdende voertuigen komen in de loop van 2019 kalmpjes aan uit de experimentele fase, meent Frost & Sullivan. Er is een heuse race aan de gang om als eerste autofabrikant/taxibedrijf/autodeeldienst met een zelfrijdende taxi of busdienst te komen. Het moet dit jaar resulteren in de eerste daadwerkelijk commercieel geëxploiteerde iniatieven.

Wat waren fossiele brandstoffen ook alweer?

Benzine, diesel en gas. Das war einmal, volgens Frost & Sullivan. In 2019 zullen – mede ingegeven door aangescherpte milieunormen en overheidsmaatregelen – de fossiele brandstoffen meer en meer in het verdomhoekje terecht gaan komen. Elektriciteit wint het als de ‘brandstof’ voor voertuigen. In concrete cijfers: volgens F&S zullen er dit jaar wereldwijd zo’n 6,67 miljoen elektrische voertuigen worden verkocht (een stijging van 38 procent ten opzichte van 2018). Het een en ander gaat gepaard met een versnelde uitrol van de noodzakelijke fijnmazige infrastructuur om e-voertuigen (versneld) te kunnen opladen. Ook de technologie in de nieuwe elektrische voertuigen maakt stappen om zoveel mogelijk energie te besparen en terug te winnen.

Videoooooootje

De knappe koppen bij Frost & Sullivan hebben hun voorspellingen in videopresentatie gegoten. Een hele lange presentatie van 1 uur en 19 minuten om precies te zijn. Wie niet ’t geduld (of de tijd) heeft, kan gelukkig nog altijd met de vooruitspoelknop spelen. Veel plezier!

[BrightTALK channelid=5560 commid=347511 displaymode=standalone track=’tracking data’]