Edwin Prinsen Cisco

Gastblog Edwin Prinsen (Cisco): “IoT is deel van een groter geheel”

by Redactie IoT Journaal26 januari 2017

Het is een eigenwijze club. Daar waar anderen het over The Internet of Things hebben, blijft deze ICT-gigant (één van de stamvaders van het huidige internet) het hardnekkig over ‘The Internet of Everything’ hebben. En tegelijkertijd – we kunnen het niet ontkennen – zit er wel wat in die aanduiding. Over wie wij het hebben? Cisco natuurlijk! Onze gastblogger Edwin Prinsen – CEO Cisco Nederland – toont zich net zo eigenwijs als zijn werkgever. ‘IoT of IoE? Het zijn gewoon uitbreidingen van het internet dat wij kennen.’

De term Internet of Things suggereert een afzonderlijk internet. Een internet waarop alleen maar ‘dingen’ zijn aangesloten. Die term stamt dan ook uit een lang vervlogen tijd waarin internet alleen aan computers was voorbehouden. Wie iets anders probeerde aan te sluiten – de archetypische ijskast bijvoorbeeld – was zeer innovatief bezig. Een collega van het Internet of Things is het industriële internet dat machines aansluit. Ook zo’n ‘afzonderlijk’ internet. Niets is minder waar, het zijn gewoon uitbreidingen van het internet dat we kennen.

In beide gevallen gaat het om het verbinden van miljarden dingen, van sensoren tot machines, die nog niet verbonden waren. Verbindingen die transport van data mogelijk maken. Begonnen met het verbinden van mensen (versturen van berichten) is internet binnen een onwaarschijnlijk korte tijd onmisbaar geworden voor onze economie, ja zelfs voor de hele maatschappij. We ondervinden elke dag dat verbinden dé kracht is van internet.

Het begint nu pas

Tot op de dag van vandaag zijn er witte plekken op de internetkaart. Die worden nu ingevuld. Alles, letterlijk alles, kan met internet verbonden worden – via sensoren en de meest uiteenlopende apparatuur. En dat ‘alles’ genereert voortdurend data. Meestal stopt het verhaal hier, want de grens van IoT is bereikt.

Maar wat mij betreft begint het dan pas!

Het zou ook op zijn zachtst gezegd bijzonder zijn als het hier echt om afzonderlijke internetten zou gaan. Het is daarom dat Cisco al jaren spreekt over het Internet of Everything, dat mensen, processen, data en dingen verbindt. Het verbinden van steeds meer dingen levert data op voor processen die ons van dienst moeten zijn. Het gaat dus, in businesstermen, om toegevoegde waarde. Dat ligt natuurlijk voor de hand, maar in de praktijk blijkt dit nog niet zo eenvoudig. Al die verbindingen leveren in potentie een schat aan informatie op. Alleen, die schat moet eerst nog worden gevonden.

De waarde van verbindingen

In 2013 hebben we uitgerekend hoeveel waarde het Internet of Everything tot 2013 zou kunnen opleveren in termen van meer omzet en minder kosten. We kwamen toen uit op ruim 10 biljoen euro wereldwijd. We zien nu elke dag dat onverwachte, innovatieve businessmodellen bijdragen aan deze waarde. Elke keer weer zijn het de nieuwe verbindingen tussen mensen, processen, data en dingen die dit mogelijk maken.

Waarschuwing in de wind geslagen

Het inzicht dat IoT-toepassingen in principe veel kunnen opleveren bestaat al erg lang. Maar dat inzicht liep lange tijd op de technische stand van zaken vooruit. Er waren nogal wat uitdagingen: het juiste draadloze netwerk, verdere miniaturisatie, minimaal energieverbruik, relevante data analytics, enzovoorts. Inmiddels zijn deze voor IoT benodigde technologieën en daarop gebaseerde oplossingen en producten voorhanden. Op één vervelende uitzondering na: security. Daar zijn weliswaar ook de nodige technologieën voor, maar die worden om uiteenlopende redenen niet of onvoldoende toegepast.

Onverenigbaar?

Zijn het Internet of Things en security daarom onverenigbare grootheden, zoals eerder op IoT Journaal is verondersteld? Nee, net zomin als dat geldt voor het reguliere internet. Al jaren wordt van alle kanten gewaarschuwd dat security cruciaal is voor het succes van IoT-toepassingen. Die waarschuwing heeft nauwelijks effect gehad. Kennelijk moet eerst aan den lijve worden ondervonden worden waar gebrek aan security toe leidt, voordat het onderwerp echt op de agenda staat.

Security als business enabler

Tegelijk betekent het dat om welke vorm van cybercriminaliteit het ook gaat, aanvallen zullen altijd via een netwerkverbinding moeten gaan. We zijn van oudsher leverancier van deze verbindingen en we hebben alles in huis om deze verbindingen veilig te maken.

Onze securityvisie is dat het Internet of Everything alleen veilig te maken is met een ‘end to end‘ oplossing. Dat wil zeggen dat er van sensor tot en met datacenter cloud een beveiliging moet komen op basis van een architectuur. In tegenstelling tot talloze puntoplossingen maakt dit werkelijk geïntegreerde security mogelijk.

Onze visie op het Internet of Everything en op security gaan gelijk op. Dat is ook noodzakelijk, want zonder security verdampt het vertrouwen in technologie. In die zin is security absoluut een business enabler. De gigantische waarde die we drie jaar geleden hebben berekend zal zonder dat vertrouwen niet gerealiseerd kunnen worden.

IoT verdwijnt

Op termijn zal niemand het meer over IoT of het industrieel internet hebben. ‘Internet’ zal de lading volledig dekken en dat het om ‘everything’ gaat, is dan evident. Als het meezit zijn we dan ook met security van internet een grote stap vooruit. We doen daar alles aan wat in ons vermogen ligt.