Artificial Intelligence IoT

Gastblog VNSG: “Hoe ver ben jij met jouw IoT-strategie?”

by Redactie IoT Journaal6 november 2017

De Duitse softwareproducent SAP mag zich verheugen in een trouwe én kritische gebruikersschare. In Nederland zijn de gebruikers (waaronder grote concerns zoals Shell) verenigd in de Vereniging Nederlandse SAP-gebruikers (VNSG). Deze in 1988 opgerichte club heeft in het verleden bewezen de nodige slagkracht te hebben: mede dankzij de VNSG draaide SAP in 2010 wereldwijd een gewraakt besluit over dure onderhoudscontracten terug. De club heeft echter ook de nodige visie over diverse technologische ontwikkelingen. Zoals Internet of Things en Artificial Intelligence. VNSG-lid Robert Eijpe doet in een gastblog uit de doeken hoe de leden van zijn vereniging naar IoT en AI kijken.

“De doorbraak van Internet of Things (IoT) leek lang slechts een belofte te blijven, maar sinds afgelopen jaar heeft IoT toch een versnelde intrede gemaakt op de markt. De impact op bedrijven én consumenten is inmiddels wel duidelijk. Zo zijn slimme meters en locatiechips bijvoorbeeld al bijna niet meer weg te denken. Onderzoek van de VNSG, Vereniging Nederlandse SAP-gebruikers, laat zien dat driekwart van het bedrijfsleven IoT ziet als toegevoegde waarde voor de organisatie en als katalysator voor de digitale transformatie. Opvallend is dat slechts 15 procent een gedefinieerde IoT-strategie heeft. Veel te weinig, als je het mij vraagt. Waarom blijkt dit zo’n uitdaging? En wat levert het je op?

IoT, het blijft een uitdaging

Een algemeen plan van aanpak voor het definiëren van een IoT-strategie bestaat niet, volgens 85 procent van de respondenten. Dat maakt het lastig om hier als organisatie mee van start te gaan. Ook het bepalen welke data er moet worden verzameld en het bepalen van de waarde van bestaande en gegenereerde data vormen uitdagingen.

Het verzamelen van data binnen de eigen organisatie door middel van slimme sensoren, oftewel IoT, zou veel meer moeten gebeuren. Deze verzamelde data kan vervolgens gecombineerd worden met aangekochte data van derden en publiek beschikbare gegevens. Die combinatie zorgt voor een sterke, waarheidsgetrouwe analysemogelijkheid en maakt het mogelijk gegronde prognoses te maken.

IoT: het fundament voor AI

De grote hoeveelheid betrouwbare data die met IoT wordt verzameld levert het management beter inzicht in de bedrijfsprocessen. Maar nog belangrijker, het beschikbaar hebben van veel betrouwbare data en de kennis van data vormen de basis voor de volgende stap binnen jouw organisatie, namelijk Artificial Intelligence (AI). Net als IoT was dit in de ogen van veel organisaties slechts een ontwikkeling die voor hen niet relevant zou zijn en slechts bij een belofte zou blijven. De inzet van AI zorgt echter nu al voor cruciale veranderingen. Computers nemen dankzij AI zelf beslissingen op basis van grote hoeveelheden beschikbare data. Door het zelflerend karakter van de computer kunnen steeds complexere beslissingen worden genomen.

AI verovert de werkvloer

Het effect van AI is al zichtbaar op de werkvloer. Administratieve, controlerende en aansturende processen behoeven minder personeel. Deze processen kunnen namelijk verder worden geautomatiseerd, waardoor hetzelfde werk met minder personeel kan worden uitgevoerd. Gevolg hiervan is dat het middenmanagement verkleint. Er zijn minder mensen om aan te sturen, dus dat kan vanzelfsprekend ook door een kleiner management worden gedaan. Organisaties met zuiver gescheiden managementlagen zullen hun organisatie transformeren naar een flexibel netwerk van zelfsturende teams met meewerkende voormannen.

Ook voor adviserende en uitvoerende taken in de diverse sectoren zal AI van grote invloed zijn. Denk hierbij aan adviserende systemen in de rechtspraak, bij het behandelen van patiënten in de medische sector of het zelfrijdend voertuig in de transportsector.

Een algemeen plan van aanpak voor IoT bestaat niet, maar dat organisaties er iets mee moeten is wel duidelijk. Door te kijken naar trends en best practice cases kunnen organisaties een beeld krijgen van de inzet van IoT. Het is in ieder geval van belang dat je als organisatie inziet dat je voor een aantal uitdagingen staat, namelijk welke data je moet verzamelen en wat de waarde hiervan is. De rol die IoT in jouw organisatie kan spelen door nieuwe inzichten te brengen en door arbeid te vervangen is groots. Zorg dat het jouw organisatie niet voorbij streeft, maar dat je er op tijd bij bent. Hoe ver is jouw organisatie al met een IoT-strategie?”