IoT Healthcare picture

“Gezondheidszorg wordt dé groeimarkt voor IoT”

by Redactie IoT Journaal14 maart 2018

De gezondheidszorg kan een wereld winnen door het gebruik van Internet of Things-technologie. Dat besef begint aardig door te dringen in de sector, zowel bij de beoogde afnemers als de leveranciers van dergelijke oplossingen. Dat staat te lezen in het jongste onderzoek (‘Global Internet of Things in Healthcare Market-Analysis of Growth, Trends and Forecasts 2018-2023‘, 110 pagina’s, verkoopprijs 4250 Amerikaanse dollars) van de Amerikaanse marktvorser Orbis Research.

Volgens Orbis liegen de (verwachte) cijfers er niet om: de wereldwijde markt voor IoT-oplossingen in de gezondheidszorg was in 2017 zo’n 40,86 miljard Amerikaanse dollars groot. Dat zal de komende jaren stijgen, voorspelt de marktonderzoeker, tot 243,78 miljard dollar in 2023. Twee jaar later, in 2025, zouden die uitgaven zelfs kunnen stijgen tot 1 biljoen dollar. Daarbij gaat het om zowel diensten als hard- en software. Een van de belangrijkste aanjagers voor die stevige groei, is de toenemende erkenning van het belang van Big Data die door de diverse IoT-hardware wordt gegenereerd, zegt Orbis.

Kanttekening

De Amerikaanse marktonderzoeker plaatst bij zijn positieve groeiverwachtingen wel een belangrijke kanttekening: de toepassing van IoT in de gezondheidszorg is anno 2018 nog maar net uit de starblokken. Zowel afnemers als aanbieders zijn nog volop bezig met het ontdekken van de mogelijkheden die de combinatie IoT/Artificial Intelligence/Advanced Data Analytcis kan bieden. Veel van de bewuste innovatieve toepassingen verkeren dan ook nog in een testfase. Orbis memoreert daarbij aan zaken als slimme pillen,smart home care, robotics en Real-Time Health Systems.

Wie vaart er wel bij?

Volgens de marktonderzoeker kunnen de drie betrokken partijen in de gezondheidszorg profiteren van IoT-technologie: de arts, de patiënt en de aanbieders van op IoT-gebaseerde oplossingen. Voor de medici kan het een verbetering van de ‘operational efficiency’ betekenen. De patiënt krijgt er, in theorie, weer betere zorg door. En de marktpartijen? Die mogen weer de nodige omzet bijschrijven door de verkoop van hun diensten en producten. Een vierde partij heeft er uiteindelijk ook baat bij, aldus Orbis: de overheid. Want IoT-toepassingen moeten meer en betere zorg verlenen met minder ‘handen aan het bed’ of ‘handen bij de patiënt thuis’. En dat is mooi meegenomen in tijden van slinkende overheidsbudgetten voor de gezondheidszorg.

Mogelijke struikelblokken

Waar Orbis groeipotentie ziet, signaleert het ook potentiële struikelblokken. De twee belangrijkste? Privacy en security. Bij die eerste drempel gaat het met name om de wetgeving die een belemmerende werking kan hebben op de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Strikte privacy regelgeving is weliswaar goed voor de burgers, maar het kan ook een vertragende uitwerking hebben op de snelheid waarmee partijen hun IoT-oplossingen op de markt kunnen brengen. In sommige gevallen zorgt de wetgeving er zelfs voor dat bepaalde diensten of producten niet eens in de introductiefase belanden. Daarnaast is er nog de vrees bij de burger het feit dat zijn of haar gevoelige gegevens ongemerkt en/of ongewild bij derde partijen terecht gaan komen. Beide zaken gaan ook op als het gaat om security van IoT-hardware en -data.