IoT Governance Leadership

‘Goede governance van ecosystemen is cruciale succesfactor bij IoT-toepassingen”

by Redactie IoT Journaal21 februari 2019

Bij Internet of Things-toepassingen komen meerdere zaken samen: van mobiele connectiviteit tot hardware, software en systeemintegratie. Dat brede pallet zorgt ervoor dat er altijd meerdere marktpartijen bij betrokken zijn. Idealiter moeten die – ongeacht de vraag of het normaliter concurrenten zijn – probleemloos samenwerken, zodat hun bijdrage in de IoT-oplossing naadloos op de rest aansluit. Met andere woorden: een ecosysteem. Volgens onderzoekers van het World Economic Forum (WEF) en het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT) zijn goed werkende ecosystemen een bepalende succesfactor voor IoT-projecten. Dat stellen zij althans in een gezamenlijk geproduceerde White Paper. Wie het op zijn gemak wil doorlezen, kan het gratis downloaden via IoTJournaal (24 pagina’s, 402 Kb, PDF).

In de White Paper tonen WEF en MIT zich overwegend positief over de mogelijkheden die Internet of Things-oplossingen bieden. Al dan niet gecombineerd met andere technologieën (zoals Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data Analytics en Blockchain) kan IoT in bepaalde sectoren bijvoorbeeld de productiviteit flink opschroeven. Wat in bepaalde gevallen de mensheid als geheel weer ten goede komt: denk aan slimme land- en tuinbouw als middel om voedselschaarste tegen te gaan. Of de slimme stad waarin IoT-toepassingen over de veiligheid van burgers waken en er ook voor zorgen dat het milieu wordt ontzien.

Schaduwzijden

De samenstellers van de White Paper belichten ook de schaduwzijden van IoT-toepassingen. Met name de potentiële security- en privacy-problemen krijgen de aandacht. Security by design (het bij ’t ontwerp al inbouwen van beveiligingsmaatregelen) moet hier een eerste oplossing voor bieden. Ook de overheid heeft een belangrijke rol te spelen, aldus WEF en MIT. Niet alleen door met adequate regelgeving te komen, maar ook door consumenten en bedrijfsleven voor te lichten over het belang van IoT-security. Daarnaast wijzen de auteurs op het feit dat er momenteel nog een overvloed aan standaarden is. Dat maakt de keuze voor bijvoorbeeld toekomstbestendige mobiele IoT-connectiviteit op zijn minst lastig. Hetzelfde geldt voor interoperabiliteit tussen de diverse IoT-hardware en -software onderling én de bestaande, ‘oude’, IT-omgevingen.

‘Ecosystem governance’

En dan zijn er nog de ecosystemen. Bij (grootschalige) IoT-oplossingen is het samenspel van de diverse betrokken marktpartijen en de opdrachtgever(s) van groot belang. Sterker nog: zonder een goed functionerend ecosysteem, is een IoT-project al bij voorbaat gedoemd te mislukken,  aldus WEF en MIT. Maar een ecosysteem brengt ook problemen uitdagingen met zich mee. Want hoe kies de leverancier die het aanspreekpunt van ’t ecosysteem wordt? Welke criteria moet je daarbij hanteren? WEF en MIT signaleren dat de zogenoemde ‘ecosystem governance’ de komende jaren een cruciaal punt wordt bij het slagen van grootschalige IoT-toepassingen, zoals een smart city.