Amsterdam IoT

Hoe staat het met de Smart Cities in de praktijk?

by Redactie IoT Journaal1 mei 2017

Hoe staat het met de slimme steden? Als wij de deskundigen mogen geloven, dan gaat het erg goed met de smart city. Maar zien, is geloven. Dus hebben wij een paar voorbeelden van de snuggere steden voor u bij elkaar gezocht.

Eerst maar eens dicht bij huis gekeken. In Amsterdam is er al een aantal jaren een ‘verslimming’ gaande. De stad moet intelligenter worden, zoveel is duidelijk. Via het platform ‘Amsterdam Smart City‘ zijn behoorlijk veel initiatieven, ruim 70 stuks, op dat gebied te vinden. Een paar voorbeelden? City-Zen is een aardig initiatief. Het moet in de loop van dit jaar een smart grid opleveren. Ideaal voor de moderne energieconsumptie én -levering van en naar huishoudens met zonne-energie-panelen en laadpalen voor elektrische auto’s. Overigens is Rotterdam daar ook al mee bezig. Een ander Amsterdams initiatief is het  Action Program Smart Mobility 2016-2018. Zoals de naam al doet vermoeden, gaat het hier om een pakket aan IoT-oplossingen die uiteindelijk een stad moeten opleveren waar diverse vormen van mobiliteit (openbaar vervoer, vrachtvervoer en particulier vervoer) optimaal kunnen worden ingezet. Het programma staat overigens nog open voor deelname door geïnteresseerde publieke en private partijen.

San Diego

In de Verenigde Staten wordt er eveneens volop geïnvesteerd in het verslimmen van stedelijke gebieden. San Diego pompt bijvoorbeeld vanaf de zomer dit jaar in totaal zo’n 30 miljoen dollar in de stedelijke ‘IoT-sering’. Dat omvangrijke bedrag moet zich echter, aldus het gemeentebestuur, uiteindelijk terugbetalen. Niet alleen in de vorm van een aantrekkelijkere stad, maar ook door beoogde kostenbesparingen. Om met dat laatste te beginnen: de plaatsing van 14.000 stuks nieuwe LED-straatverlichting gaat de gemeentekas jaarlijks een geschatte 2,4 miljoen dollar aan energiekosten schelen. De automatische aansturing en het beheer van de bewuste LED-verlichting gebeurt via een grid die 3.200 intelligente (want uitgerust met sensoren) netwerkknooppunten telt. Het is de bedoeling dat er later in 2017 nog eens zo’n 3.000 netwerknodes bij gaan komen in de stad.

Long Beach en Los Angeles

Ook Long Beach in Californië heeft een deel van zijn stedelijke voorzieningen slimmer gemaakt. Zo zijn er smart water meters geïnstalleerd waarmee bewoners meer inzicht in hun waterverbruik krijgen. Aardige bijkomstigheid: de gemeente krijgt zelf ook inzicht in eventueel illegaal watergebruik. Elders in dezelfde staat is de verslimming van het wegennet aan de orde van de dag. Zoals in Los Angeles waar magnetische sensoren in de weg en in verkeerscamera’s de verkeersdoorstroming meten. De verzamelde data wordt real time geanalyseerd en op basis daarvan wordt de werking van zo’n 4500 verkeerslichten automatisch aangepast. Het systeem heeft de verkeersdrukte in Los Angeles met 16 procent verminderd.

New York

Aan de oostkust van de VS timmert de stad New York eveneens aan de weg. Figuurlijk dan. Het gemeentebestuur wil van ‘The Big Apple’ een datagestuurde stad maken. Hiervoor zal real time informatie worden verzameld over zo’n beetje alles en iedereen – van verkeer tot inwoners. Daarmee moet de verkeersdoorstroming (zowel auto’s als voetgangers)  continu worden geoptimaliseerd. Hetzelfde geldt voor andere zaken, zoals huisvuil en de luchtkwaliteit. Op termijn wil de gemeente zelfs gegevens over de gezondheid van de burgers kunnen verzamelen. Dat zal dan wel op vrijwillige basis worden gedaan via een speciale smartphone app.

Songdo

Zuid-Korea heeft al enkele tijd hét voorbeeld van een slimme stad: Songdo. Het is destijds gebouwd met het concept van een smart city in het achterhoofd. In de praktijk betekent het dat bijvoorbeeld het (huis)vuil volledig geautomatiseerd wordt verzameld (via ondergrondse pijpleidingen die op elk gebouw zijn aangesloten). Het afval wordt vervolgens begraven, vernietigd of gerecycled. In Songdo zijn er verder al experimenten gaande met domotica-toepassingen en zelfs een real time volgsysteem waarmee ouders kunnen zien waar hun kinderen zich bevinden. Hiervoor moeten de kinderen overigens wel speciale armbanden dragen.