Heap of dollars

IDC: ‘IoT-bestedingen in 2021 naar 1,4 biljoen dollar’

by Redactie IoT Journaal20 juni 2017

Over vier jaar zullen de mondiale investeringen in Internet of Things-oplossingen op 1,4 biljoen Amerikaanse dollars uit gaan komen. Dat is voluit geschreven 1.400.000.000.000.000.000 dollars. Tot die voorspelling komt het Amerikaanse marktonderzoeksbureau IDC in zijn meest recente rapport over de IoT-markt.

Volgens IDC worden er dit jaar wereldwijd zo’n 800 miljard dollar aan IoT-oplossingen uitgegeven. Het marktonderzoeksbureau denkt dat het leeuwendeel daarvan, 183 miljard, in de industriële sector wordt besteed. In mobiliteitsoplossingen wordt circa 85 miljard geïnvesteerd, terwijl nutsvoorzieningen (zoals elektriciteit) een respectabele 66 miljard dollar voor hun rekening nemen. De consumentenmarkt (met name domotica) is goed voor 62 miljard dollar. Dwars door alle sectoren heen wordt er in 2017 nog eens een additionele 86 miljard dollar aan IoT besteed (denk aan slimme gebouwen en connected cars).

Verzekeringssector aan kop

IDC voorspelt verder dat de groei in IoT-investeringen (jaar-op-jaar) tot 2021 het hardst zal gaan in verzekeringssector (20,2 procent). Een goede tweede is de consumentenmarkt met 19,4 procent. De derde plek wordt ingenomen door sectoroverstijgende IoT-investeringen (17,5 procent). Als het gaat om specifieke toepassingen, dan neemt de automatisering van luchthavens de eerste plaats in: daar gaan IoT-investeringen op jaarbasis zo’n 33,4 procent stijgen. Oplaadvoorzieningen voor elektrische auto’s volgen met 21,1 procent. Retailers pakken de derde plaats met IoT-investeringen in winkels (20,2 procent).