Vezekeringen en IoT

Impact Internet of Things op sectoren, deel 1: Verzekeringen

by Paul13 oktober 2016

The Internet of Things heeft – al dan niet in potentie – een grote impact op sectoren, organisaties en consumenten. Tijd om die invloed in kaart te brengen. De komende tijd pakt IoTJournaal het vergrootglas en bekijkt wat de impact van IoT is op een sector of bedrijfstak. Deel 1: de verzekeringsbranche.

Nederland is mondiaal gezien één van de landen met de hoogste ‘verzekeringsdichtheid’. Met andere woorden: de Nederlandse ingezetenen zijn grote liefhebbers van verzekeringen en sluiten die dan ook grif af. Je zou het ook ‘risicomijdend’ kunnen noemen, maar soit. Het heeft in ieder geval tot dusver betekend dat verzekeraars in Nederland een mooie afzetmarkt hebben. Los van de wettelijk verplichte verzekeringen (zoals een auto- en een zorgverzekering), is er een veelheid aan type assurantiën waar de Nederlander grif de portemonnee trekt. Denk alleen al aan een zorgverzekering voor huisdieren, iets dat in veel landen als een rariteit zou worden beschouwd.

Verzekeringspremies naar 0 euro?

De methode waarmee verzekeraars hun risico’s en daarmee ook de hoogte van premies berekenen, is de afgelopen jaren nauwelijks ingrijpend veranderd. Met de opmars van IoT dreigt er echter iets te veranderen. Neem alleen al de komst van de zelfrijdende, connected, auto. Eén van de argumenten voor het autonoom opererende vervoer is steevast dat er zich minder tot nauwelijks verkeersongelukken zullen voordoen. Het risico op blikschade of andere schade wordt daarmee dramatisch verlaagd. Dat zou weer een negatief effect op de prijs van de verzekeringspremie moeten hebben.

Verzekeraars zijn echter niet zo gecharmeerd van premies die erg dicht op de 0 euro zitten. Begrijpelijk, aangezien dat een negatief effect heeft op hun omzet. Er is ook een potentiële positieve keerzijde aan dit verhaal: juist door het inzetten van sensoren in auto’s en het verminderen van ongelukken, kunnen verzekeraars behoorlijke besparingen verwachten als het gaat om het uitkeren bij schade. Zolang de premieopbrengsten hoger zijn dan de schadeuitkeringen zit je als verzekeraar wel goed. Tenzij die opbrengsten wel heel erg dalen (lees: de al eerder genoemde 0 euro naderen).

Disruptieve invloed

Betekent IoT dan het einde van de verzekeringsbranche? Nee, dat ook weer niet. Al zijn er wel stevige veranderingen op komst. Een onderzoek uit de Verenigde Staten (uitgevoerd door SMA Research) laat zien dat de sector zelf al goed door heeft dat IoT de boel op zijn kop gaat zetten. Maar liefst 74 procent van de door SMA Research ondervraagde topmanagers van verzekeringsmaatschappijen gelooft dat The Internet of Things in 2020 een ‘disruptieve invloed’ zal hebben op hun business modellen. Eenzelfde percentage was daarom al van plan nog dit jaar ‘substantieel’ te investeren in de ontwikkeling en implementatie van IoT-strategiën. Een aanpak die door marktonderzoeksbureau Gartner van harte wordt verwelkomd, zo blijkt uit een webinar van het bureau.

Afrekenen naar gebruik

Eén van de zaken waar verzekeraars naar kijken, is het ‘afrekenen naar gebruik’, een model dat bijvoorbeeld in de ICT (cloud computing) en de mobiliteitsbranche (deelauto’s) al langer succesvol blijkt. Juist door de inzet van sensoren in auto’s heeft een verzekeringsmaatschappij besluiten genoeg informatie – mits die data ook door hen mag worden gebruikt – om de automobilist een x-bedrag per autorit in rekening te brengen. Ook voor verzekeringen voor huiseigenaren en -huurders kan een verzekeraar de IoT-hardware en -data op een nuttige manier toepassen. Zodra er bijvoorbeeld een dreigend waterlek wordt gesignaleerd door een sensor, kan de verzekeraar direct een signaal naar de verzekerde sturen. Als die op tijd actie onderneemt, dan scheelt het weer het vergoeden van waterschade.

IoT: voorkomen is beter dan genezen

Zorgverzekeraars kunnen IoT eveneens op een positieve manier benutten. Bijvoorbeeld door het koppelen van hun zorgpremies aan het gebruik van wearables door hun klanten. Dergelijke wearables kunnen zaken als bloedwaarden meten en doorsturen naar zorgverleners, waardoor (in potentie) aandoeningen in een vroeg stadium zijn op te sporen. En ook daar geldt weer voor: voorkomen is voor een verzekeraar beter dan genezen. Dat laatste kost hen nou eenmaal meer geld.

Nederlandse ontwikkelingen

Niet alleen de Amerikaanse verzekeringsbranche is aan het onderzoeken hoe het in een IoT-tijdperk kan overleven. Ook het Nederlandse Verbond van Verzekeraars houdt zich er mee bezig. De branchevereniging heeft er zelfs een ‘InsuranceLAB‘ voor in het leven geroepen. Dat programma heeft tot doel de aangesloten verzekeraars voor te lichten en mee te laten denken op ‘digitaal gebied’. Internet of Things neemt een aardig deel van dat digitale gebied in beslag, zo blijkt uit de informatie van het Verbond van Verzekeraars.

Video: paneldiscussie in de VS

De Amerikaanse operator Verizon heeft al enige tijd door dat er ‘iets met IoT en de verzekeringsbranche’ is. Sterker nog: het bedrijf heeft er in januari 2015 een heuse paneldiscussie aan gewijd. Met topmanagers uit de Amerikaanse verzekeringssector als panelleden. Een aardige discussie over de manier waarop The Internet of Things die branche gaat veranderen. Videootje!

https://youtu.be/8EFqupEJwnA