IoT Groei Marktonderzoek

In deze marktsegmenten liggen dé kansen voor IoT-spelers

by Redactie IoT Journaal6 oktober 2021

De IoT-markt is nog immer groeiende. Sterker nog: na een kleine aarzeling in het voorjaar van 2020, is de vraag in Europa en de Verenigde Staten naar IoT-gerelateerde diensten en producten in een flink tempo aan het stijgen. Dat concludeert het Duitse, in Internet of Things-gespecialiseerde, marktonderzoeksbureau IoT Analytics in een recent rapport. Het heeft ook in kaart gebracht welke IoT-marktsegmenten de grootste groei laten zien.

IoT-toepassingen kunnen in veel gevallen een aardige verbetering van processen aanjagen, meer financiële waarde toevoegen aan een organisatie en/of nieuwe afzetmarkten openbreken. Dat is niet zozeer de mening van de IoT Journaal-redactie: het blijkt uit diverse use cases en onafhankelijke onderzoeksrapporten. In dat licht bezien, is het niet zo vreemd dat de vraag naar IoT-diensten en – producten nog immer stijgt. Al zijn er regio’s waar die vraag sneller groeit dan andere. Hetzelfde geldt voor de IoT-marktsegmenten. IoT Analytics heeft beide zaken in kaart gebracht.

Koplopers in kaart gebracht

Absolute IoT-koploper is – zo stelt het bureau – de Europese regio, op de voet gevolgd door de Verenigde Staten. Als het gaat om de marktsegmenten en specifieke oplossingen, dan zijn het cloud migratie en ‘moderniseringsdiensten’ die het meest in trek zijn bij de afnemers. De farmaceutische industrie is op zijn beurt weer het verticale marktsegment dat het meest wil investeren in IoT-diensten en -producten. IoT Analytics heeft het een en ander keurig vervat in een infographic. Doe er uw voordeel mee.

IoT marktsegmenten 2021