Digital Twin IIoT

Infographic: Zo werd er in 2018 naar IoT gekeken

by Redactie IoT Journaal14 september 2021

Jabil Circuit, een Amerikaanse onderneming die wereldwijd elektronische apparatuur vervaardigt voor industriële concerns, heeft in een vroeg stadium IoT als basistechnologie omarmd. In 2018 gaf het bedrijf al een vooruitblik op de manieren waarop IoT bijvoorbeeld industriële concerns kon gaan helpen. Op basis van eigen onderzoek kwam het tot een infographic waarin de mogelijkheden van IoT-toepassingen in kaart zijn gebracht.

In 2018 was het al een ‘hype woord’: digitale transformatie. De ‘Heilige Graal’ op het gebied van innovatieve business, waarbij diensten en processen, daar waar mogelijk en zinvol, worden gedigitaliseerd. Om zo beter en sneller op veranderende marktomstandigheden te kunnen reageren (en als het even kan, zelfs anticiperen). IoT is daar één van de pijlers van. Zeker als het gaat om ondernemingen die actief zijn in de industrie. Zoals blijkt uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Jabil. De resultaten zijn overzichtelijk ondergebracht in de infographic van vandaag. Doe er uw voordeel mee.

IoT Digital Transformation 2018 Infographic