Smart Home Living IoT

Infographic: Zo ziet een dag in het leven van een ‘smart family’ eruit

by Redactie IoT Journaal21 april 2020

‘Smart Living’ is inmiddels een containerbegrip geworden voor allerhande manieren waarop Internet of Things-toepassingen het leven van de gemiddelde burger veraangenamen. Het lag voor de hand dat er afgeleide begrippen zouden komen. En dat is ook het geval. Wat dacht u van ‘Smart Family’?

Dat IoT Journaal u een inkijkje kan geven in de manier waarop een ‘Slimme Familie’ een dag doorbrengt, komt geheel voor conto van het gemeentebestuur van het Taiwanese Taipei. Zij gaven de creatieveling Rayz Ong, een art director uit Singapore, de opdracht om het in een infographic te vatten. Gewapend met allerhande gegevens afkomstig van het gemeentebestuur en ‘t marktonderzoeksbureau IDC ging Ong aan de slag. Het resultaat mag er – wat ons betreft – zijn. Al zetten wij wel wat privacy vraagtekens bij het op afstand volgen van opa via diens slimme armband.