IoT Indonesië Citarum Praktijk

IoT in de Praktijk: Zo worden IoT en AI tegen milieuvervuiling ingezet

by Redactie IoT Journaal10 oktober 2019

Het is op het eerste oog misschien een wat vreemde uitspraak: de combinatie van Internet of Things-technologie en Artificial Intelligence kunnen bomen redden. Maar toch is het een daadwerkelijke toepassingen die in de praktijk al zijn vruchten afwerpt. Het bewuste project is ‘t onderwerp van de use case video van vandaag. Over boeren, bomen, rivieren in Indonesië.

Op West-Java in Indonesië stroomt de 270 kilometer lange Citarum-rivier. Water dat van levensbelang is voor zo’n twintig miljoen mensen en ontelbare dieren en planten. Water dat door de voortgaande industrialisering (onder andere in de vorm van textielfabrieken) in de afgelopen decennia helaas stevig is vervuild. Met alle negatieve gevolgen van dien. Boeren die voor de irrigatie van hun gewassen – zoals rijst – vertrouwen op rivierwater, zien bijvoorbeeld hun oogsten krimpen. Het heeft veel van hen in de loop der tijd genoodzaakt om hun rijstvelden voor soms maar de helft van de daadwerkelijke waarde te verkopen. De vispopulatie heeft eveneens te lijden van de watervervuiling. Volgens schattingen is zo’n 60 procent van de vissoorten in de rivier inmiddels uitgestorven. Daarnaast loopt de drinkwatervoorziening voor de circa 20 miljoen mensen in de omringende gebieden (waaronder de hoofdstad Jakarta) in gevaar.

Overheid grijpt in

Om de vervuiling van de Citarum-rivier tegen te gaan, heeft de Indonesische overheid eind 2018 een speciaal programma opgestart. Het ultieme doel is om de rivier over zo’n zes jaar weer geschikt te laten zijn voor menselijke consumptie. Naast ‘low tech-maatregelen’ zoals het door legertroepen laten opruimen van afval in de rivier, heeft de overheid ook de nodige impulsen gegeven aan high tech-oplossingen. Eén daarvan is de startup Jejak. Dat bedrijfje heeft een systeem ontwikkeld dat – met behulp van IoT en AI –  de toestand van de bomenpopulatie in een deel van het gebied rond de Citarum monitort. In totaal gaat het om meer dan 15.000 bomensoorten die door de oplossing worden beheerd. Jejak heeft zijn systeem ontwikkeld met steun van een paar andere belanghebbende partijen. Zoals Danone Aqua, een merk mineraalwater gevoerd door de Franse levensmiddelenproducent Danone, een lokale Microsoft-partner en de nonprofit organisatie World Agroforestry Centre. Hoe het systeem precies werkt en welke resultaten het tot dusver heeft opgeleverd, is te zien in een keurig filmpje.