Haven Rotterdam Slim IoT

“Markt slimme havens stijgt komende jaren explosief”

by Redactie IoT Journaal14 oktober 2019

Havenautoriteiten gaan de komende jaren in toenemende mate – met behulp van Internet of Things en andere technologieën zoals Artificial Intelligence – hun processen verder ‘verslimmen’. Volgens het Indiase marktonderzoeksbureau MarketsandMarkets is er in de eerstvolgende vijf jaar zelfs sprake van een ‘explosieve groei’. De Nederlandse inbreng hierbij is volgens de marktvorsers bijzonder groot, met dank aan partijen als de haven van Rotterdam en het ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

Was het totaal aan investeringen in de wereldwijde markt voor slimme havens dit jaar nog zo’n 1,7 miljard Amerikaanse dollars: volgens MarketsandMarkets zal dat bedrag in 2024 op circa 5,3 miljard uit gaan komen. Dat staat te lezen in het jongste MarketsandMarkets-rapport over slimme havens.

Slimme havens marktontwikkeling

Nederland als aanjager

Als wij de groeicijfers naar regio’s vertalen, dan is Azië de absolute winnaar, aldus MarketsandMarkets. Europa is daarbij een goede tweede, met Noord-Amerika op een derde plek. Dat Europa op zo’n prominente plek staat, is voor een groot deel te wijten aan de haven van Rotterdam en Royal HaskoningDHV, aldus het bureau. Zowel wat investeringen betreft (Rotterdamse haven) als technologische ontwikkelingen (Royal HaskoningDHV), is Nederland hier een flinke aanjager.

Slimme havens groei IoT Europa

‘Slimste haven ter wereld worden’

De haven van Rotterdam kan allang niet meer de grootste van de wereld zijn, zoals zij dat vijftien jaar geleden nog waren. Ze kunnen echter nog wel de slimste zijn, zo heeft de organisatie zich voorgenomen. Meer dan 85 procent van alle wereldwijd verhandelde goederen heeft op enig moment in zijn levenscyclus een reis per schip afgelegd. Havens spelen hierdoor een cruciale rol in de mondiale en lokale economie. De haven van Rotterdam heeft 90.000 mensen in dienst en draagt 10,5 miljard euro bij aan de Nederlandse economie, oftewel 3,3 procent van het Bruto Binnenlands Product. En ondanks zware concurrentie op wereldschaal worden de haven geroemd om zijn topklasse service en de uitstekende verbindingen met de rest van Europa. In 2017 riep het World Economic Forum de Nederlandse haveninfrastructuur zelfs uit tot de beste ter wereld.

Al eeuwenlang innoveert en verandert de scheepvaartindustrie in een extreem hoog tempo,  bijvoorbeeld bij de overgang van zeil- naar stoomschepen en bij technologische ontwikkelingen zoals radio en radar. Nu stoomt de industrie zichzelf klaar voor weer een nieuw innovatietraject: connected shipping.

IoT en de haven van Rotterdam

Connected shipping is een initiatief dat tot stand is gekomen uit een samenwerking tussen ICT-leverancier IBM (Award Partner van de IoT Awards 2018) en de Port of Rotterdam. De eerste stap van dit initiatief is de gehele haven digitaal in kaart brengen. Zo wordt er data over de fysieke haven verzameld om een zogenoemde ‘Digital Twin’ te ontwikkelen. Wanneer de digitale haven in kaart is gebracht, worden IoT-sensoren, Augmented Intelligence (AI) en data over de weersomstandigheden gecombineerd zodat er bepaald kan worden of en wanneer een schip dat autonoom vaart de haven kan betreden of verlaten. Het Havenbedrijf Rotterdam stelt zich ten doel om in 2025 de eerste autonoom varende schepen te verwelkomen.