Microsoft Signals IoT 2019

Microsoft: Wereldwijde IoT-adoptie blijft jaarlijks stijgen met 9 procent

by Redactie IoT Journaal14 augustus 2019

IT-concern Microsoft heeft onlangs de resultaten gepubliceerd van ‘IoT Signals 2019’, een wereldwijd onderzoek naar het gebruik van Internet of Things-oplossingen. Uit de resultaten blijkt dat 85 procent van de 3000 ondervraagde beslissers aangeeft dat zijn of haar organisatie IoT-toepassingen in gebruik heeft. Volgens het rapport zal er tevens de eerstkomende jaren geen eind komen aan de groei van IoT-implementaties. Naar verwachting stijgt de IoT-penetratie tot en met 2021 jaarlijks met zo’n 9 procent. Het volledige rapport is via IoTJournaal te downloaden (80 pagina’s, 10 Mb, PDF).

De 3000 door Microsoft bevraagde beslissers bij grote organisaties (zowel profit, not-profit en overheid) moesten een online vragenlijst in te vullen, wat zo’n twintig minuten in beslag nam. Van hen gebruikt 85 procent IoT-oplossingen. Interessant is om te zien in welke landen Internet of Things het meest wordt toegepast. China en Duitsland nemen, beide met 88 procent, hierin de leiding. Op een gedeelde tweede plaats staan Frankrijk en de Verenigde Staten (elk 87 procent). Japan (83 procent) en Groot-Brittannië (73 procent) nemen respectievelijk de derde en vierde plek in. Als wij kijken naar de sectoren met de hoogste penetratiegraad van IoT-implementaties, dan springt de retail er met 90 procent met kop en schouders bovenuit.

Microsoft Signals 2019 IoT Adoptie per regio

‘IoT werpt vruchten af’

Het is goed om te weten dat Internet of Things-oplossingen wereldwijd in trek zijn bij grote organisaties. Maar minstens net zo belangrijk is de vraag of zij er uiteindelijk iets mee op schieten. Dat is absoluut het geval, aldus de respondenten in het onderzoek. Er worden door hen drie hoofdredenen genoemd om te investeren in IoT-implementaties: het opvoeren van de efficiëntie, het verhogen van de opbrengsten (zowel financieel als wat productie betreft) en het verhogen van de de kwaliteit van de geboden diensten of producten. Na de ingebruikname van IoT-toepassingen, is de efficiëntie gestegen, zegt 91 procent. Eenzelfde percentage stelt dat het ook geldt voor de opbrengsten. Bij 85 procent van de respondenten is de kwaliteit van de diensten of producten verbeterd.

Belangrijkste ‘IoT-uitdagingen’

De weg naar een succesvolle IoT-implementatie is niet zonder hobbels, blijkt verder uit het Microsoft-onderzoek. De respondenten zeggen dat de complexiteit en technische uitdagingen de belangrijkste obstakels vormen (38 procent). Ook het gebrek aan kennis binnen de organisatie plus onvoldoende middelen worden veel genoemd (29 procent). Saillant detail: slechts 19 procent heeft cybersecurity als belangrijke hobbel gezien bij het implementeren van een IoT-toepassing.

Microsoft Signals 2019 IoT Uitdagingen