House Smart Home Technology Smartphone Multimedia

‘Mondiale markt slimme huizen groeit naar 178,5 miljard dollar in 2025’

by Redactie IoT Journaal16 maart 2022

Wereldwijd worden huizen steeds slimmer. Uiteraard dankzij IoT als basistechnologie. Het is een trend die zich de komende jaren blijft doorzetten. Ook in Nederland, overigens. Het Britse marktonderzoeksbureau Omdia onderschrijft de ‘smart home’-trend. Volgens hen zal dat marktsegment over een slordige drie jaar wereldwijd zelfs groeien naar 178,45 miljard Amerikaanse dollars.

Werd er op mondiaal niveau in 2020 nog ‘maar’ 60,8 miljard dollar aan domotica uitgegeven, in 2025 moet volgens Omdia dat naar een totaal van 178,5 miljard zijn gegroeid. Wat neerkomt op een jaar-op-groei van 24,1 procent. Dit is mede te wijten aan het simpele feit dat er in steeds meer huishoudens breedbandig internettoegang aanwezig is. Omdia schat dan ook dat in 2020 zo’n 19 procent van alle huishoudens over een IoT-apparaat beschikte (2017: 10 procent).

Nieuwbouw verslimt

Omdia heeft de smart home-markt in ruwweg drie segmenten onderverdeeld: appartementen, woonhuizen en nieuwbouw. De twee eersten waren de afgelopen jaren de grootste afnemers van IoT-spullen. Maar de nieuwbouw rukt nu ook aardig op, aldus het bureau. Alleen al in de Verenigde Staten werden in 2020 zo’n 49.000 nieuwe woningen voorzien van in totaal 600.000 IoT-apparaten. In 2025 zullen in de VS bij de nieuwbouw zo’n 13 miljoen IoT-devices worden geïnstalleerd. Het Amerikaanse continent is overigens niet eens de grootste afnemer van smart home-spullen. Azië neemt de eerste plek voor de rekening, gevolgd door Europa.

IoT Slim Huis Onderzoek regio