Europese Unie

Nederlandse regering gaat Europa warm maken voor IoT-regulering

by Redactie IoT Journaal7 maart 2018

De Europese Commissie en de verschillende EU-lidstaten kunnen de borst natmaken: de Nederlandse regering gaat zich namelijk hard maken voor ‘verplichte eisen aan Internet of Things-apparaten’. Dat heeft staatssecretaris Mona Keijzer (ministerie van Economische Zaken en Klimaat) althans beloofd aan de Tweede Kamer. Zij heeft die toezegging gedaan naar aanleiding van een officieel verzoek van regeringspartij D66.

D66-Kamerlid en IoTJournaal-blogger Kees Verhoeven is blij met de beloofde actie van staatssecretaris Mona Keijzer: “Onveilige apparaten staan al in onze huiskamers. Elke dag werken cybercriminelen aan nieuwe hacktechnieken. En elke dag worden hun aanvallen geavanceerder en moeilijker te verslaan. We moeten ons hier beter en sneller tegen bewapenen. Daar zijn deze harde, verplichte eisen voor nodig. Terecht dat het kabinet zich hier binnen Europa hard voor gaat maken.”

De D66-politicus is al langer bezig als pleitbezorger voor concrete maatregelen tegen onveilige IoT-consumentenapparaten. Zo publiceerde hij in december 2016 een veelgelezen blog op IoTJournaal over dat onderwerp. Daarin zei Verhoeven onder andere: “De toename van het aantal apparaten dat we aansluiten op het internet vereist ook een toename in de focus op cyberveiligheid. Nederland moet – als digitale koploper in Europa – het voortouw nemen om er voor te zorgen dat consumenten veilig gebruik kunnen maken van IoT-apparaten.” Hij had in november 2016 een initiatiefnota in de Tweede Kamer ingediend om regelgeving op dat gebied mogelijk te maken. In juni 2017 is daar een motie, ingediend door de Tweede Kamerfracties van D66 en de SP, bijgekomen waarin de Nederlandse regering werd gevraagd om met concrete wetgeving hiervoor te komen. De bewuste motie is destijds door de Tweede Kamer aangenomen.

Europese initiatieven ‘te vrijblijvend’

De Europese Commissie en het Europees Parlement hebben op hun beurt ook de nodige initiatieven ontwikkeld om de veiligheid van IoT-apparaten te bewerkstelligen. Die gaan D66 echter niet genoeg en zijn te vrijblijvend van aard, zegt Verhoeven: “De Europese Commissie kwam onlangs met een voorstel voor vrijwillige standaarden voor internet-of-things apparaten, maar veel cybersecurity experts adviseren verplichte eisen te stellen.”