IoT Smart City

Onderzoek: Vijf succesvolle strategieën voor smart cities

by Redactie IoT Journaal25 november 2019

Intelligente steden‘ kunnen het leven van burgers, bedrijven en bestuur behoorlijk veraangenamen. Althans, dat is de gedachte achter de diverse IoT-projecten gericht op het slimmer maken van stedelijke processen en onderdelen. Maar welke aanpak zorgt voor de meeste impact? Dat wilde het Amerikaanse advies- en marktonderzoeksbureau ABI Research ook weten. Het is aan de slag gegaan en heeft gekeken naar de vijf meest succesvolle strategieën voor bestuurders die een smart city op de kaart willen zetten. Wij lichten er twee voor u uit. Het volledige rapport (‘5 Ways Smart Cities Are Getting Smarter’) is gratis te downloaden via IoTJournaal (12 pagina’s, 3,9 Mb, PDF).

Sensoren in de bestaande infrastructuur stoppen (van lantaarnpalen tot parkeerplekken), is één van de manieren waarop besturen intelligentie proberen mee te geven aan hun steden. Hoewel die samensmelting van Operationele Technologie en Informatie Technologie een mooie stap in de goede richting is, zegt ABI Research dat het slechts een opmaat is naar een echte smart city. Denk bijvoorbeeld aan het volledig digitaliseren van een stad, inclusief alle onderdelen en processen. Met andere woorden, het maken van een ‘Digital Twin‘. Met een dergelijke gedigitaliseerde versie van de stad, kunnen bestuurders naar hartelust experimenteren met zaken als energieoptimalisering en verkeersdoorstroming. Het bureau kijkt overigens niet alleen naar de positieve kanten hiervan. Het signaleert ook de mogelijke obstakels. Zo zijn er nog steeds geen echte standaarden op dit gebied. Daarnaast speelt het waarborgen van privacy een belangrijke rol. En ook is de complexiteit van een dergelijk project behoorlijk hoog door het samenvoegen van diverse – al dan niet prille – technologieën.

De stad opnieuw bedacht

Ontwikkel eens een andere kijk op het stedelijke landschap. Dat is een andere strategie waar ABI Research van denkt dat het grote vruchten af zal werpen. Het bureau komt hiervoor met concrete voorbeelden. Neem straten waarin led-verlichting is geïntegreerd die interactieve zebrapaden mogelijk maakt. Of straten die bewegingsenergie – opgewekt door passerende voetgangers – opvangen en omzetten in elektriciteit. Ook hier ziet ABI Research weer de nodige hobbels. Wederom gaat het om ‘t ontbreken van standaarden, ditmaal op het gebied van data. Dat maakt het moeilijk om toekomstbestendig te investeren in technologieën. Nog los van het feit dat het de interoperabiliteit tussen de diverse stedelijke IT-systemen kan bemoeilijken. Verder is het herdefiniëren van gebruiks- en toepassingsmogelijkheden in een bestaande stedelijke omgeving lastiger dan dat het op papier lijkt. Er moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met zaken als monumentale infrastructuur waar niet teveel aan mag worden geknutseld.