Why IoT Projects Fail

Onderzoek: Waarom IoT-projecten falen (en hoe dat te voorkomen)

by Redactie IoT Journaal29 januari 2020

Alle IT-projecten slagen op de afgesproken datum én binnen het opgestelde budget. Wie na het lezen van de vorige zin niet spontaan in lachen is uitgebarsten, doet er goed aan om het lijvige rapport over IoT-projecten van het Britse marktonderzoeksbureau Beecham Research te lezen. De titel van het document geeft al aardig aan waar ‘t over gaat: ‘Why IoT Projects Fail’. Gelukkig komen de onderzoekers ook met wat oplossingen om mislukkingen te voorkomen. Het volledige rapport is gratis te downloaden via IoTJournaal (102 pagina’s, 4 Mb, PDF).

Slechts 26 procent van alle IoT-projecten mag succesvol worden genoemd, zo blijkt uit onderzoek verricht onder 1845 managers in Groot-Brittannië, India en de Verenigde Staten. Dat is geen al te hoopvol cijfer, zo geven de marktonderzoekers van Beecham Research toe in hun rapport. Maar er is hoop, aldus ‘t bureau. Want de slagingskans van dergelijke projecten neemt flink toe als organisaties al in de strategiefase de juiste IT-partners weten te vinden die hen kunnen helpen bij het uitstippelen van de IoT-marsroute. En uiteraard geldt hetzelfde voor de daaropvolgende fasen (ontwikkeling en implementatie).

IoT Projecten 1

Dit zijn de hobbels

Beecham Research vermeldt in zijn rapport de belangrijkste ‘uitdagingen‘ waar organisaties zich bij IoT-projecten voor gesteld zien. De belangrijkste? Dat is de complexiteit van dergelijke initiatieven en de technische uitdagingen die er in de loop van ‘t project opduiken. Een goede tweede is onvoldoende budget en middelen. Opmerkelijk is het feit dat organisaties aangeven dat het onderdeel ‘security’ de minste problemen geeft bij het realiseren van een succesvol IoT-project.

IoT Projecten 2

De analisten van Beecham Research hebben nog gekeken naar andere onderzoeken waarin de faalfactoren van IoT-projecten voorkomen. Hier komen weer aanvullende redenen uit: de belangrijkste is dat bij mislukte IoT-initiatieven er geen rekening is gehouden met de benodigde aanpassingen in het operationele model van de organisatie. Ook hier is er een opmerkelijk cijfer te zien: bij 19 procent is er simpelweg ‘te weinig gedaan’. Tja.

IoT Projecten 3