IoT Projecten succes rapport

Rapport: Zo verhoogt u de kans op een geslaagd IoT-project

by Redactie IoT Journaal7 april 2021

Een IoT-project is domweg een IT-project. Met nogal veel toeters en bellen, dat dan weer wel. En zoals veel IT-projecten staat het niet altijd vast dat de slagingskans 100 procent is. Gelukkig heeft het Britse marktonderzoeksbureau Beecham Research uitputtend onderzoek gedaan naar manieren om IoT-projecten een zo hoog mogelijke kans van slagen te geven. De resultaten van dat onderzoek zijn te lezen in een omvangrijk rapport: ‘How to Succeed with IoT Projects’. Het volledige rapport is gratis te downloaden via IoTJournaal (113 pagina’s, 13,42 Mb, PDF).

Beecham Research heeft in een eerder onderzoek (verricht onder 1845 managers in Groot-Brittannië, India en de Verenigde Staten) al geconstateerd dat slechts 26 procent van alle IoT-projecten succesvol mag worden genoemd. Aanleiding genoeg voor de marktvorser om praktijkervaringen te gaan ophalen in diverse sectoren, om zodoende tot een handzame set tips en trucs te komen voor geslaagde IoT-projecten. Het aantal onderzochte sectoren is – op zijn minst – indrukwekkend: de bouw, energie, consumenten, gezondheidszorg, industrie, transport en logistiek, retail, (publieke) veiligheid en IT.

Praktijkvoorbeelden & succesfactoren

Aardig genoeg, heeft Beecham Resaarch overeenkomsten gevonden in alle sectoren als het gaat om succesvolle IoT-projecten. Zo is standaardisatie (van onder andere datatypen) een belangrijke factor. Schaalbaarheid, zowel wat aantal apparaten als dataverwerking en connectiviteit betreft, zijn eveneens belangrijke troeven bij geslaagde IoT-projecten. ‘Security by design’ hoort ook bij dat rijtje: start bij het schetsen van het project direct al met het integreren van beveiliging. Wie het een en ander graag in een overzichtelijke diagram wil zien, kan ook zijn of haar lol op in het rapport. Beecham Research heeft bijvoorbeeld het Ishikawa Cause and Effect-diagram aangepast aan IoT-projecten.

Beecham Ishikawa Cause and Effect-diagram IoT