Koploper digitalisering Nederland

Regering wil Nederland ‘digitale koploper’ maken

by Redactie IoT Journaal18 juni 2018

Nederland moet een ‘digitale koploper’ worden. Dat is althans het doel van de onlangs door het kabinet gepresenteerde ‘Nederlandse digitaliseringsstrategie’. Het is de eerste keer dat de regering een dergelijke visie op papier zet. Wie het document eens op zijn gemak wil lezen, kan het via IoTJournaal downloaden (PDF, 48 pagina’s, 1,99 Mb).

Het kabinet zegt op een aanpak met twee sporen in te zetten. Allereerst moeten ‘maatschappelijke en economische kansen worden benut en versneld’. Daarin ziet de regering zowel voor zichzelf (digitalisering van het openbaar bestuur en ondersteuning voor het bedrijfsleven) als de private sector een rol. Daarnaast moet ‘het fundament voor digitalisering – waaronder privacy bescherming, cybersecurity, digitale vaardigheden en eerlijke concurrentie – op orde zijn en verder worden versterkt’. Als het gaat om de ondersteuning van de diverse sectoren – en het overheidsapparaat – heeft het kabinet een keurig stappenplan uitgewerkt (zie onder).

NL Digitaliseringsstrategie 1

‘ICT is aparte Topsector’

Eén van de belangrijkste zaken in de nieuwbakken Digitaliseringsstrategie van de regering, is het feit dat ‘ICT als sleuteltechnologie’ wordt gezien. En dat het daarom ‘een centrale plek krijgt in het vernieuwde Topsectorenbeleid’. In het door ’t kabinet Rutte I oorspronkelijk in 2015 gelanceerde plan was bewust gekozen voor het weglaten van ICT als aparte Topsector. Het argument hiervoor was dat ‘ICT door alle sectoren heen te vinden was. Die beslissing oogstte toentertijd stevige kritiek van de ICT-sector zelf. Een ander belangrijk punt, is dat de regering de regie over het technologiebeleid lijkt te willen nemen. Op dit moment is er sprake van een gefragmenteerde aanpak, waarbij diverse instanties en overheidsorganen al dan niet een eigen beleid en aanpak volgen. In de woorden van het kabinet zelf: “We zoeken de maximale verbinding tussen de Nationale Wetenschapsagenda, de VSNU agenda digitale samenleving, de actielijnen van Team ICT en de verschillende departementale agenda’s.”

‘Onderwijs wordt digitaler’

Naar het zich laat aanzien, is de regering ook van plan om wettelijke en bestuurlijke obstakels te verminderen als het gaat om innovatie: er komt een loket voor ondernemers om belemmeringen voor digitale innovatie in wet- en regelgeving te melden. Tevens wordt het ‘testen en experimenteren op testlocaties eenvoudiger’. Voor het onderwijs heeft het kabinet ook de nodige plannen, iets waar door het bedrijfsleven al langer op wordt aangedrongen. “In het curriculum voor primair en voortgezet onderwijs komt aandacht voor digitale geletterdheid en praktische vaardigheden om leerlingen beter toe te rusten voor de toekomst”, aldus de regering.