Vodafone IoT

Topman Vodafone: ‘Europese IoT-regelgeving is broodnodig’

by Redactie IoT Journaal7 mei 2019

Europa heeft nood aan regelgeving specifiek bedoeld voor Internet of Things-oplossingen en -producten. Dat zou de EU-lidstaten ‘weer terug op een leidende positie in de wereldwijde technologie-race’ kunnen doen belanden. Dit bepleit Joakim Reiter, oud Assistent Secretary General van de Verenigde Naties en tegenwoordig Group External Affairs Director van de Britse operator Vodafone, in een recent artikel gepubliceerd op de in EU-nieuws gespecialiseerde website Politico.

“Het fundament voor de digitale transformatie van Europa wordt gevormd dat door de opmars van Internet of Things alles en iedereen met het internet verbonden raakt”, stelt Joakim Reiter in zijn opiniestuk. Hij wijst daarnaast op de positieve invloed die IoT kan hebben op specifieke gebieden. Zo ziet hij een sleutelrol voor IoT-oplossingen bij het verminderen van negatieve milieu-effecten door de industrie. Volgens Reiter zou dat worden bewerkstelligd door de toepassing van zaken als IoT-sensoren in fabrieken en slimme elektriciteitsnetwerken. Ook meent de topman dat IoT in sectoren als de gezondheidszorg, landbouw en transport een belangrijke impuls kan geven. Wat Reiter betreft, is het geen luchtfietserij. Hij verwijst daarbij naar de Verenigde Staten en China, waar de ontwikkeling en toepassing van IoT-oplossingen in de afgelopen jaren een grote vlucht heeft genomen.

‘Geef ons Europese regelgeving’

Voorwaarde voor een Europese ‘IoT Renaissance’ is echter, aldus Reiter, dat de Europese Commissie met op Internet of Things-toegesneden regelgeving komt. “Vandaag de dag is de IoT-markt door de afwijkende wet- en regelgeving in de 28 lidstaten van de Europese Unie gefragmenteerd. Neem een koelkast. Als het een ‘gewoon’ exemplaar is, dan kan het zonder problemen in elk van de EU-lidstaten worden verkocht. Het wordt anders als het om een connected variant gaat: dan heb je te maken met telecomregelgeving die veelal per land verschilt. Daarbij gaat het ook nog regulering die doorgaans verouderd is en geen rekening houdt met de huidige stand van zaken. Dat is zowel onwerk- als kostbaar.” Hij breekt allereerst een lans voor IoT-specifieke wetgeving op EU-niveau. Dat zou marktpartijen steun in de rug geven bij het ontwikkelen van IoT-toepassingen en -producten die in de gehele Europese Unie zijn te verkopen. Tevens pleit Reiter voor harmonisatie van de bestaande telecomregelgeving die in de diverse lidstaten wordt gehanteerd. Dat is een voorwaarde, stelt hij, voor zaken als grensoverschrijdend IoT-dataverkeer en het ongehinderd kunnen opschalen van IoT-oplossingen. Als laatste noemt de Vodafone-topman het nu alvast voorsorteren op de komst van 5G, de opvolger van 4G, met regelgeving die belemmeringen voor het uitrollen van deze mobiele datacommunicatienetwerken wegneemt.