IoT Landbouw Australië

Use case: Australië subsidieert IoT-projecten in de landbouw

by Redactie IoT Journaal14 juni 2022

IoT-grootgebruikers: de agrarische sector mag zich ondertussen wel tot die categorie rekenen. In Australië geeft de de overheid al een aantal jaren een behoorlijke stimulans als het gaat om de invoering van IoT bij het boerenbedrijf. Zoals in de Australische staat Victoria, waar de overheid in 2020  een uitgebreid programma in het leven heeft geroepen om de boeren daar massaal aan de IoT-toepassingen te krijgen.

De Australische staat Victoria (ook bekend om zijn hoofdstad Melbourne) wil meer boeren slimmer laten werken. Of het nu om landbouw of veehouderijen gaat. Hiervoor stelt het de nodige subsidies beschikbaar, gebundeld in een veelomvattend programma voor ‘smart farming proefprojecten’ dat van 2020 tot en met 2022 loopt. Inmiddels zijn de eerste resultaten van de deze ‘pilots’ bekend. Zoals dat van het boerenechtpaar Tim en Susan Lockhart, die een gemengd bedrijf runnen (schapen houden en gewassen telen). Zij vertellen er in deze video meer over.