IoT gooit alles op z'n kop

Verzekeraars: “IoT gooit onze business volledig op de kop”

by Redactie IoT Journaal8 februari 2017

Zelfrijdende auto’s, slimme huizen: het zijn maar twee van de vele IoT-ontwikkelingen waar de verzekeringsbranche mee te maken krijgt. Sommige verzekeraars zien het als een bedreiging (minder premie omzet)  en anderen zien het juist weer als een nieuwe kans (klantenbinding en minder schadeuitkeringen).

Via een tip van Cint Kortmann, gastblogger IoTJournaal.nl en CEO van analyticsspecialist Quant Base, kwamen wij op het spoor van een dit jaar door het Britse kennisplatform Insurance Nexus gehouden IoT-onderzoek onder 350 verzekeraars. Verzekeringsbranche IoT Onderzoek

De teneur is duidelijk: The Internet of Things gooit behoorlijk wat op z’n kop: maar liefst 90 procent van de respondenten stelt dat IoT een omwenteling betekent in hoe de branche zaken doet.

Ook zijn zij nogal stellig in hun verwachtingen over wanneer IoT in de verschillende deelgebieden van hun business doorbreekt (klik op de afbeelding voor een schermvullend formaat).

Wanneer levert het geld op?

Verzekeraars zien de grootste toevoegde waarde van IoT als middel Verzekeringsbranche IoT Onderzoekin het opstellen van op risico’s gebaseerde tarieven, zo blijkt uit het onderzoek. Daarna komt het ‘beïnvloeden van klantgedrag’. Saillant detail: het inperken van verlies (door schadeuitkeringen) staat op de laatste plaats.

Een ander heikel onderwerp is de vraag wanneer IoT-investeringen geld gaan opbrengen. Een ruime meerderheid van de bevraagde verzekeraars denkt dat het twee jaar zal duren voordat er een goede ROI te zien zal zijn.

Opvallend is het feit dat niemand van de ondervraagden denkt dat IoT-investeringen zich nooit zullen terugbetalen (klik op de afbeelding voor een schermvullend formaat).

‘Wij zijn er mee bezig’

In de onderzoeksresultaten is ook te zien dat het gros (67 procent Verzekeringsbranche IoT Onderzoekom precies te zijn) van de verzekeraars druk bezig is om te inventariseren hoe The Internet of Things kansen kan creëren voor hun bedrijf.

Een paar dingen grijpen onze aandacht bij dit vragen- en antwoordenblok. Allereerst: de directies en de andere delen van de organisaties lijken nog niet helemaal ‘IoT-minded’ te zijn. Er moet kennelijk nog het nodige aan voorlichting worden gegeven.

En misschien nog wel het meest opmerkelijke, naar onze bescheiden mening: Cyber risk en cybersecurity staat helemaal onderaan het ToDo-lijstje van de ondervraagde verzekeringsmaatschappijen. Dat belooft nog wat (klik op de afbeelding voor een schermvullend formaat).

‘Wat is IoT?’

Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn in het onderzoek. Zo zegt 1 procent van de bevraagde verzekeraars niet te weten wat IoT is. Nog eens 1 procent stelt dat IoT niet belangrijk is voor de branche. Gelukkig is de grote meerderheid echter al volop bezig om Internet of Things-toepassingen te implementeren. Sterker nog: zij verwachten dat de komende twaalf maanden van kritiek belang zijn om een ‘first movers’-voordeel te kunnen benutten.

Zijn er nog wat hobbels te nemen voor verzekeringsmaatschappijen als het gaat om IoT-investeringen? Jazeker. De meerderheid van de respondenten moet bekennen dat er geen duidelijke IoT-strategie bij hun bedrijf is te ontdekken. Het lijken gouden tijden te zijn voor IoT-consultants die binnen de verzekeringsbranche advieswerk op strategisch niveau bieden (klik op de afbeelding voor een schermvullend formaat).

‘Een pondje analytics graag’

Als het gaat om technologieën die het succes van IoT-toepassingenVerzekeringsbranche IoT Onderzoek kunnen faciliteren, zijn de meningen verdeeld onder de respondenten. Er is wel een grote meerderheid te vinden voor het toepassen van analytics, maar dat is niet zo vreemd: de verzekeringsbranche is van oudsher al compleet datagek.

Vreemd genoeg, scoren twee technologische zaken relatief laag bij de ondervraagde verzekeraars. Op cloud computing gebaseerde diensten staat bijvoorbeeld betrekkelijk laag op hun lijstje. Dat geldt ook voor Blockchain, een technologie die zo’n beetje alle hype-meters in het rood laten doorslaan. De absolute ‘loser’ in het technologie-lijstje? Drones. Daar lopen verzekeraars kennelijk niet warm voor (klik op de afbeelding voor een schermvullend formaat).