Vrijdag Weetjes Dag: Van ‘smart homes’ tot een overzicht van ‘smart urbanisation’

by Redactie IoT Journaal12 oktober 2018

Het is weer eens Vrijdag WeetjesDag. Zo’n dag waarop het tijd wordt om de nodige losse informatiebrokken te rangschikken en te publiceren. Altijd handig voor een presentatie of om de directie met de neus op de feiten te drukken. Om maar eens wat te noemen. Ditmaal gaan wij van de explosieve groei van de ‘smart home’ naar een overzicht van wat er allemaal aan Internet of Things-oplossingen mogelijk is in een stedelijke omgeving.

Apparaten die het huis ‘verslimmen’ zijn aardig in opkomst. Van slimme speakers tot streaming audio/video en intelligente thermostaten: het IoT-gemak dient hier letterlijk de mens. De infographics-tovenaars bij Statista hebben dankbaar gebruik gemaakt van een recent rapport over de ‘smart home’ afkomstig van marktonderzoeker IDC. Hierin worden de nodige voorspelling gedaan over de wereldwijde groei tussen 2018 en 2022 in aantallen verkochte spullen voor het slimme huis. Koplopers in percentages? Dat zijn slimme verlichting en intelligente thermostaten. Als het gaat om absolute aantallen, dan gaat video aan kop.

Groei Smart home IDC

Waar speelt IoT een rol?

Als het gaat om Internet of Things als drijvende kracht achter innovatieve oplossingen voor organisaties, heeft Wikibrands een mooie inventarisatie gemaakt. Het bureau heeft tien sectoren/gebruikstoepassingen benoemd waarin IoT een stevige rol speelt bij innovaties. Altijd handig om die collega of het directielid mee om de oren te slaan als hij/zij vraagt ‘Maar wat kun je nou eigenlijk met IoT?’.

Best use cases IoT

Stand van zaken in de slimme stad

Smart cities zijn al enige jaren het voorbeeld van de samensmelting van Internet of Things met tal van andere technologieën, zoals Artificial Intelligence en Big Data analytics. Je zou echter makkelijk het overzicht kwijt kunnen raken door de snelle ontwikkelingen op het gebied van slimme steden. Dan is het handig om een mooie infographic bij de hand te hebben waarop de smart city anno 2018 in kaart is gebracht. Zoals deze, afkomstig van de Indonesische IoT-platform aanbieder Mesosfer.

Smart urban IoT overview