Digital Transformation (Bryan Mathers)

White paper: Internet of Things bepalend voor succes digitale transformatie

by Redactie IoT Journaal5 december 2019

Als er de laatste tijd één term is die hoog scoort op de hype-schaal, dan is het wel ‘digital transformation‘. Maar wat is het nou eigenlijk en wat voor invloed hebben technologieën zoals Internet of Things op het proces van ‘digitaal transformeren’? Die vraag hebben onderzoekers aan het Amerikaanse Georgia Institute of Technology zich ook gesteld. De vraagstelling resulteerde onlangs in een white paper, waarin het een en ander haarfijn wordt uitgelegd. Het gehele white paper is gratis te downloaden via IoTJournaal (78 pagina’s, 3,1 Mb, PDF).

Organisaties en leveranciers zijn al enige tijd bezig met het vraagstuk van digitale transformatie (DT). En dat is geen makkelijk iets. Zij kampen met existentiële vragen als: ‘hoe kies je de juiste technologie voor de digitalisering van processen’ en ‘hoe meet ik het succes van een dergelijk project’. De Amerikaanse marktonderzoeker IDG heeft daar in 2018 nog uitgebreid naar gekeken. Het kwam tot de conclusie dat de toepassing van Internet of Things bij DT concrete resultaten oplevert. Voor wie daar interesse in heeft: een management summary van IDG’s onderzoeksrapport ‘State of Digital Business Transformation 2018’ is gratis te downloaden via IoTJournaal (10 pagina’s, 444 Kb, PDF).

IoT-projecten zijn geen IT-speeltjes

De conclusie van de IDG-marktonderzoekers word nu ook gestaafd door wetenschappers verbonden aan het Georgia Institute of Technology (gevestigd in Atlanta). Zij kwamen tot een paar conclusies en aanbevelingen.

  • Allereerst zijn IoT-projecten in essentie domweg ‘Digital Business Transformation’-projecten. De toevoeging ‘Business’ impliceert dat zij verder gaan dan ‘alleen maar’ technologie-implementaties. Juist omdat IoT-toepassingen een grote en brede impact op de organisatie en bedrijfsvoering hebben, zal er ook breed draagvlak (verder reikend dan de IT-afdeling) voor moeten zijn. En daarin spelen zachte factoren, zoals bedrijfscultuur en verandermanagement, een grote rol. Vergeet ook niet om de gehele waardeketen van de organisatie (zowel in- als extern) bij een grootschalig IoT-project te betrekken.

 

  • Kijk naar het grotere plaatje: IoT is een technologie die een grote impact op de maatschappij als geheel kan hebben. Hou daar rekening mee als bijvoorbeeld gaat om ‘t maken van een terugverdienmodel voor IoT-projecten. De maatschappelijke ‘Return on Investment’ is een factor die bij zo’n model moet worden meegewogen. Want een IoT-project kan zomaar ook invloed hebben op de manier waarop een organisatie of diens diensten/producten door het grotere publiek wordt gepercipieerd. Denk aan zaken als producten waarvan – dankzij IoT – op een transparante manier inzichtelijk kan worden gemaakt dat zij tot stand zijn gekomen op een maatschappelijk verantwoorde manier.