Agentschap Telecom 5G IoT

Agentschap Telecom: “Straling 5G-stations in Nederland lager dan Europese limieten”

by Redactie IoT Journaal22 januari 2020

Er is de afgelopen tijd het nodige over te doen geweest: de straling gegeneerd door zend- en ontvangstations bestemd voor 5G, de snellere opvolger van de huidige 4G-standard voor mobiele (data)communicatie. Sceptici stellen dat die hoger zullen zijn dan gewenst is voor de volksgezondheid. Agentschap Telecom, de overheidsinstantie die onder andere toezicht houdt op de manier waarop er gebruik wordt gemaakt van frequentieruimte, zegt echter dat de straling ‘lager is dan de limieten die de Europese Unie aanbeveelt’. Dat staat te lezen in een recent rapport, opgemaakt door Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het volledige document is te downloaden via IoTJournaal (52 pagina’s, 1,43 Mb, PDF).

Agentschap Telecom (AT) laat weten dat ‘op straatniveau in de meeste gevallen een veldsterkte van 0,5 tot 3 Volt per meter’ werd gemeten. Met ‘volt per meter‘, V/m, wordt de sterkte van het elektromagnetisch veld op een bepaalde plek uitgedrukt. AT: “In een woning is dat 1 V/m. Dit is ver onder de strengste blootstellingslimiet van 28 V/m.” De overheidsinstantie zet nog wel een voorbehoud bij de uitkomsten. De veldsterkten kunnen omhoog gaan als er straks sprake is van grotere concentraties van 5G-zend- en ontvangststations binnen een bepaald gebied. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij specifieke Internet of Things-toepassingen.

RIVM-rapport

De conclusie van Agentschap Telecom komt niet uit de lucht vallen. De instantie baseert zich op een onderzoek, dat het in september 2019 heeft laten uitvoeren door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het ging daarbij om meetopstellingen in Groningen, Maastricht en Rotterdam. Voor de meetopstellingen is een zogenoemde ‘experimenteervergunning’ afgegeven (geldig tot 24 april 2020). De volledige resultaten van de proef staan zowel in het uiteindelijke RIVM-rapport als op een speciale webpagina waar AT alle metingen van de straling van antennes op publiceert.

Gebruikte frequenties

Alle opstellingen gebruikten overigens de 26 GHz-band, één van de voorkeursbanden die door de Europese Unie voor 5G is aangewezen. Stations die gebruikmaken van 26 GHz  hebben doorgaans een bereik van slechts een paar meter. Zij zijn met name bedoeld voor gebruik in stedelijke gebieden met veel gebouwen en druk dataverkeer op straat. De 3,5 GHz is de tweede voorkeursband van de EU. Ook voor deze frequenties geldt dat zij vooral binnen drukke stedelijke omgevingen of op bedrijfsterreinen optimaal werken. Wel is het bereik van de antennes groter dan bij 2,6 GHz. In Nederland duurt het nog even voordat deze band beschikbaar komt tijdens een frequentieveiling. Reden daarvoor is het feit dat een afluisterstation van de Nederlandse inlichitingendienst AIVD in het Friese Burum deze band gebruikt voor zijn spionage-activiteiten. Het bewuste afluisterstation zal echter ‘in de niet al te verre toekomst’ worden verhuisd naar het buitenland, waardoor ook de 3,5 GHz vrij gaat komen voor 5G-gebruik. De laatste Europese voorkeursband is de 700 MHz. Die faciliteert door zijn grotere bereik (tot een paar kilometer) landelijke dekking.

Inspecteurs bekijken?

Benieuwd naar hoe Agentschap Telecom zelf in de dagelijkse praktijk aan de slag gaat met het meten van stralingsniveau’s? Daar heeft AT een keurig voorlichtingsfilmpje over laten maken.