Smart City IoT

Gastblog: ‘Publiek-private samenwerking is cruciaal voor succes smart cities’

by Redactie IoT Journaal29 november 2021

Een goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is cruciaal voor het succes van slimme stad-projecten. Dat vindt tenminste gastblogger Jean Jacques Kroesbergen, director Public Government & Connected Sustainable Society bij het Amerikaanse IT-concern Dell Technologies. En, verrassend voor een topman van een technologiebedrijf roept hij op om het menselijke element vooral niet te vergeten in al het high tech geweld rond een Smart City.

“Bij het vormgeven van de steden van morgen zijn twee belangrijke trends belangrijk: verstedelijking en digitalisering. Aangezien Europa ernaar streeft om ‘op een vernieuwende manier te bouwen’, liggen er kansen op het kruispunt van deze twee fenomenen. Smart Digital Cities kunnen en zullen de regio helpen om hierin succesvol te zijn. Op voorwaarde dat de publieke en private sector samenwerken om de juiste infrastructuur op te zetten.”

Stimuleringsfondsen

“De stimuleringsfondsen van overheden, onder meer via de EU recovery & resilience facility, in combinatie met het strategische doel van de EU om nieuwe technologieën zoals 5G, Artificial Intelligence, cloud en edge computing versneld in te voeren, moeten worden ingezet om groene en digitale steden te creëren. De tijd voor samenwerking is nu aangebroken, aangezien we streven naar een datagedreven herstel waarbij de infrastructuur voor de belangrijkste facetten van het openbare leven en diensten opnieuw wordt vormgegeven.”

“Naast de 20 biljoen dollar die Smart Cities naar verwachting in 2026 wereldwijd zullen genereren, zullen zij ook een revolutie teweegbrengen in stedelijke gebieden. Het is goed om te zien dat deze toekomtvisies steeds meer worden erkend, waarbij ook de publieke sector nieuwe modellen gebruikt voor waardecreatie op basis van innovatieve technologieën. Het delen van data zal bijvoorbeeld de 85% van de Europese steden die nog niet de vruchten van open data kunnen plukken helpen, terwijl edge computing een sleutelrol zal spelen bij het stroomlijnen van openbare diensten.”

Openheid, samenwerking en people-first-benadering

“Als het gaat om het in de praktijk brengen van deze technologieën, zijn we bij Dell Technologies van mening dat openheid, samenwerking en een people-first-benadering essentieel zijn. Deze waarden vormen de basis van onze visie voor een Digital City Platform dat steden moet helpen het beste uit slimme technologieën en uit data te halen om herstel te stimuleren. Dit alles gebaseerd op open standaarden en gebouwd op integratie van oplossingen uit een robuust ecosysteem van betrouwbare partners en open source-frameworks.”

“Transparante, interoperabele, veilige en open data-spaces zijn nodig om de toegang tot en het hergebruik van data te stimuleren. Daarom ondersteunen we recente EU-initiatieven en de ontwikkeling van Europese digitale waarden op dit gebied volledig. Deze omvatten het bevorderen van hergebruik van overheidsgegevens via de aanstaande EU-wet inzake gegevensbeheer en het waarborgen van toegang tot hoogwaardige datasets. Een dergelijke aanpak zal niet alleen steden rechtstreeks ten goede komen bij hun gegevensverwerking en -analyse, maar kan ook een grote rol spelen bij het informeren van pan-regionale data-spaces – zoals die voor klimaatneutrale en slimme communities – en zal rechtstreeks bijdragen aan Europa’s cruciale groene transitie en ambities op het vlak van datasoevereiniteit.”

Duurzaamheid

“Als het aankomt op duurzaamheid, dan moeten steden zeker een grote rol spelen bij het bereiken van het EU-doel om de koolstofemissies binnen tien jaar terug te brengen tot 55% van het niveau van 1990. Steden verbruiken immers meer dan twee derde van de wereldenergie. Slimme technologieën kunnen helpen om aan de stijgende vraag naar energie- en mobiliteitsdiensten te voldoen, terwijl brede inzet ervan volgens BCG de CO2-uitstoot met zeker 30% kan verminderen.”

“Om het verbazingwekkend hoge tempo van de verstedelijking bij te houden, is het belangrijk dat zowel de publieke als de private sector zijn inspanningen voortzet om het digitaliseringsmomentum van het afgelopen jaar te benutten. Nu de nationale herstelplannen hoog op de agenda staan bij de EU, is het cruciaal dat er geld wordt besteed aan het bouwen van een moderne en toekomstbestendige ‘stedelijke digitale kern’ voor de steden van de toekomst. Voor ons zijn digitale steden meer dan alleen een concept – ze zijn een beweging die zorgt voor betere samenlevingen, communities en bedrijven. Een kans die we ook in Nederland niet moeten laten liggen!”