5G Netwerk

Nederlandse overheid start ‘voorbereiding’ telecomveiling 2019

by Redactie IoT Journaal20 september 2017

Over twee jaar organiseert de Nederlandse overheid weer een veiling van de mobiele frequentieruimte. In aanloop daarop laat het ministerie van Economische Zaken weten dat het inmiddels ‘de voorbereiding voor de veiling’ is gestart. De veiling in 2019 moet de weg vrijmaken voor de uitrol van 5G, de eerstvolgende standaard voor mobiele data- en spraakcommunicatie. In 2012 was de laatste grootschalige veiling. De Nederlandse overheid kreeg toen in totaal een bedrag van 3,8 miljard euro op de bankrekening gestort door operators KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone.

De frequentieveiling in 2019 heeft twee belangrijke nieuwe zaken, die overigens in lijn zijn met het frequentiebeleid van andere Europese landen. Allereerst is er een verruiming van de beschikbare frequentieruimte. Het gaat namelijk om alle frequenties op de zogenoemde 700, 1400 en 2100 megahertz (MHz) banden. De gelukkige eigenaren kunnen overigens rekenen op een periode van twintig jaar om de frequenties te exploiteren en daarmee hun investeringen terug te verdienen.

Verder koppelt het ministerie van EZ een zogenoemde ‘dekkingsverplichting’ aan de te veilen frequenties. Met andere woorden: wie over twee jaar een frequentie weet te bemachtigen, zal binnen een bepaalde periode ook daadwerkelijk dekking moeten bieden in gebieden ‘waar de mobiele verbinding nog niet genoeg is.’ Goed nieuws voor de inwoners van dergelijke (veelal landelijk gelegen) gebieden, maar het is weer minder nieuws voor telecomaanbieders. Zij moeten straks voor een relatief gering aantal potentiële gebruikers dure infrastructuur moeten gaan uitrollen.

Onderzoek

Het ministerie van Economische Zaken heeft in de aanloop naar de frequentieveiling diverse partijen (zowel telecomaanbieders als afnemers in de zakelijke markt) bevraagd. Verder heeft het telecomadviesbureau Strict in opdracht van EZ onderzoek verricht naar de wensen, mogelijkheden en mogelijke obstakels met betrekking tot de veiling (en het gebruik) van de frequentieruimte. Strict heeft onder andere gekeken naar de wens van bedrijven om bij hun processen zelf gebruik te kunnen maken van draadloze communicatie. Activiteiten als geautomatiseerde containeroverslag in een zeehaven, de afhandeling van bagage op een vliegveld of parkeerbeheer werken niet zonder een altijd beschikbare en betrouwbare draadloze communicatieoplossing.

Vraag en aanbod beter aan laten sluiten

De vraag van bedrijven naar en het aanbod van deze toepassingen sluiten nog niet altijd op elkaar aan. Om dit te verbeteren, wil het ministerie van Economische Zaken ook extra frequentieruimte vergunningvrij beschikbaar stellen of laten delen voor deze bedrijfsspecifieke toepassingen. Zowel uit de reacties op de eerder dit jaar door EZ gepubliceerde concept Nota Mobiele Communicatie als uit het onderzoek van Strict blijkt dat vergunningvrij gebruik van de 2100 megahertz band daarvoor niet als ideale optie wordt gezien. Het ministerie van EZ neemt het advies over om deze banden voor algemene, mobiele communicatie te veilen.

“Zonder snelle draadloze communicatie stagneert onze economie”, laat Henk Kamp (minister van Economische Zaken) weten in een officieel bericht. “De behoefte van consumenten en bedrijven aan diensten via mobiele communicatie neemt de komende jaren alleen maar toe. Een nieuwe, landelijke veiling van de beschikbare frequenties voor draadloze communicatie, leidt tot extra capaciteit voor snellere internetdiensten. Zo creëren we een basis waarmee de digitale economie in Nederland ook in de toekomst volop kan blijven groeien.”

Kritiek KPN

De eerstvolgende frequentieveiling heeft al de nodige kritiek mogen ontvangen. Zo stelde operator KPN in maart dit jaar dat het de 3,5 GHz-frequentieband onmisbaar vond voor de uitrol van 5G in Nederland. De overheid wil tot dusver die bewuste band niet beschikbaar stellen in de veiling. Volgens KPN ligt dat aan het feit dat de 3,5 GHz in gebruik is voor onder andere afluisterpraktijken van internationaal communicatieverkeer. Dat zou ondermeer in het Friese plaatsje Burum gebeuren, waar zich een verzameling satellietschotels bevindt dat eigendom is van het Nationale Signals Intelligence Organisatie. KPN stelde destijds dat de Nederlandse overheid door het niet beschikbaar stellen van de 3,5 GHz-band juist afweek van het beleid van ‘andere landen in Europa’. De Europese Commissie heeft de bewuste frequentieruimte juist aangewezen voor gebruik door 5G-netwerken.