Scandinavisch ‘5G Monsterverbond’ in het leven geroepen

by Redactie IoT Journaal29 mei 2018

Vijf Scandinavische landen hebben de intentie om samen te werken op het gebied van 5G zwart op wit gezet. Doel is om ‘wereldwijd voorop te lopen in de uitrol van 5G en de ontwikkeling van specifieke diensten’. Daarmee schaart het vijftal zich bij een reeks andere landen (waaronder China, Duitsland, Frankrijk, Nederland, de Verenigde Staten) én de Europese Unie. Die hebben alle al eerder publiekelijk geroepen de mondiale nummer één op het gebied van 5G te willen worden.

De regeringsleiders van Denemarken,Finland, Ijsland, Noorwegen en Zweden hebben elkaar gevonden in de wil om 5G, de opvolger van de huidige 4G-netwerkinfrastructuur voor mobiele data- en telecommunicatie, in hun respectievelijke landen vrij baan te geven. Het speciale samenwerkingsverbond van de vijf landen moet er onder andere voor zorgen dat de verschillende nationale regelgeving voor telecommunicatie beter op elkaar wordt afgestemd. Daarnaast is er tijdens de Scandinavische ‘5G Top’ besloten dat er ‘aanzienlijk zal worden geïnvesteerd om 5G-netwerken uit te laten rollen en om de ontwikkeling van nieuwe diensten mogelijk te maken’. De vijf regeringsleiders hebben daar echter nog geen concrete bedragen aan verbonden. 5G is de opvolger van…4G en biedt zowel hogere transmissiesnelheden als een lagere ‘vertraging’ in het transport van data (‘latency’). Dat maakt het geschikt als netwerkinfrastructuur voor IoT-gerelateerde toepassingen zoals de autonoom rijdende auto.

Nederlandse Tweede Kamer & ‘5G teststeden’

In Nederland wordt eveneens serieus gekeken naar 5G. Zo heeft eind november 2017 een meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met een motie waarin het kabinet werd gevraagd om een Nederlandse ‘teststad’ aan te wijzen waar proefprojecten met 5G mobiele netwerkinfrastructuur kunnen plaatsvinden. De bewuste motie is via IoTJournaal te downloaden. Tot nu toe is het nog steeds onduidelijk welke Nederlandse steden in aanmerking komen voor de status van 5G-proeftuin. Wel hebben enkele steden naar verluidt hun interesse getoond. Zo worden Amsterdam, Enschede en Eindhoven genoemd. Het is de bedoeling dat er in 2020 de eerste commerciële 5G-netwerken in Nederland operationeel zullen zijn. Dat zou weer mooi samenvallen met een belangrijk sportevenement: het Europees Kampioenschap voetbal dat onder andere in de Amsterdamse Arena zal worden gespeeld. Ondertussen loopt er in het Groningse Loppersum al een 5G-proef opgezet door KPNEricsson, Huawei en TNO.

Frequentieruimte is obstakel

De roep van een meerderheid van de Tweede Kamer-fracites (CDA, ChristenUnie, D66, GorenLinks en VVD) om een stedelijke 5G-proeftuin is lovenswaardig, maar stuit op een praktisch probleem. Het gaat daarbij om de frequentieband die elders in de Europese Unie aangemerkt staat als de ruimte waarin 5G-communicatie moet plaatsvinden. De bewuste 3,4 GHz is in Nederland namelijk in gebruik door Defensie en diverse inlichtingendiensten. Dat was tot dusver de reden voor het kabinet om geen gehoor te geven aan de vraag van operators om de 3,4 GHz-band voor 5G vrij te geven. Nu het zich laat aanzien, komt daar wellicht verandering in. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft vorige week laten weten dat zij het vrijgeven van de bewuste frequentieruimte zal heroverwegen. Mocht de 3,4 GHz beschikbaar komen voor 5G, dan wordt het opgenomen in de eerstvolgende frequentieveiling. Deze zal in de loop van 2019 zijn beslag krijgen.

Duitse overheid ook aan de bak

Duitsland heeft al in 2016 laten weten dat het koploper in Europa wil worden op 5G-gebied. Dat heeft de toenmalige Alexander Dobrindt, de Duitse minister van Transport en Digitale Infrastructuur, destijds gezegd in een interview met het dagblad Frankfurter Allgemeine Zeitung.

“Wij willen het eerste land in Europa zijn dat een nationaal dekkende 5G-netwerkinfrastructuur operationeel heeft”, aldus minister Dobrindt in het dagbladartikel. Om die ambitie te realiseren, heeft de bewindsman toendertijd zijn ambtenaren een beleidsnota laten opstellen waarin de 5G-strategie is beschreven. In het beleidsstuk is onder andere vastgelegd dat in 2025 alle hoofdverkeersaders en de twintig grootste Duitse steden 5G-dekking moeten hebben.

Stimuleringsmaatregelen

De minister stelt operators en andere ondernemingen de nodige stimuleringsmaatregelen in het vooruitzicht om tot de gewenste uitrol van 5G-netwerken te komen. In 2018 moeten die stimuleringsmaatregelen bekend worden gemaakt, aldus Dobrindt. Hij ziet de snelle draadloze 5G-communicatie als voorwaarde voor de succesvolle implementatie van IoT-toepassingen zoals zelfrijdende auto’s en allerhande e-health applicaties. “De overgang van 3G naar 4G bracht slechts een lichte kwaliteitsverbetering van de draadloze communicatie. Van 4G naar 5G betekent echter een daadwerkelijke revolutie in plaats van een evolutie”, aldus Dobrindt.

Europese Commissie

Dobrindts mening over het belang van 5G wordt gedeeld door de Europese Commissie. De Eurocommissaris Günther Oettinger (Digitale Agenda) heeft daarvoor onlangs nieuwe Europese regelgeving voor opgesteld. Ook wil Oettinger een slordige 500 miljoen euro bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de 5G-standaard.

GSMA

Maar hoe staat het eigenlijk met de 5G-verrichtingen van operators wereldwijd? Daar heeft de GSMA, de mondiale branchevereniging voor partijen actief in de mobiele communicatie, een prima (zij het inmiddels door de actualiteit een beetje achterhaalde) infographic over gemaakt.

5G GSMA IoT Mondiaal