Ministerie van Economische Zaken - Den Haag - IoT

IoT-bijeenkomst NEN & EZ: Standaarden, standaarden en standaarden!

by Redactie IoT Journaal10 februari 2017

Het was gisteren een drukte van belang bij het ministerie van Economische Zaken in Den Haag. Een aardig deel van de ‘fine fleur’ van de Nederlandse IoT-industrie was daar bijeengekomen om te discussiëren over zaken als standaarden op het gebied van The Internet of Things. En om ook te horen hoe de stand van zaken is op zowel technisch gebied als de IoT-toepassingen in de praktijk. IoTJournaal.nl schoof aan en pende ijverig mee.

De uitdagingen die The Internet of Things met zich mee brengt, zijn legio, was de teneur van de eerste presentatie. Boem. Een goed begin is het halve werk, zal de eerste spreker, (Wolter Lemstra, Senior Research Fellow Economics of Infrastructures bij de TU Delft) hebben gedacht. Zijn boodschap klonk in de daaropvolgende presentaties keurig door. Zowel Tommy van der Vorst (onderzoeksbureau Dialogic) als Peter Anker (Specialistisch Adviseur Frequentiebeleid ministerie van EZ) brachten niet alleen de positieve kanten van IoT naar voren, maar lieten zich ook niet onbetuigd over de uitdagingen die het stelt voor bijvoorbeeld het verdelen van de schaarse frequentieruimte in Nederland én de potentiële congestie in de zogenoemde ‘vergunningsvrije’ frequentiebanden (WiFi, LoRa, Sigfox).

Noodzaak voor standaardisatie

Een ander heikel punt, en eigenlijk ook het officiële onderwerp van de bijeenkomst, was die van het gebrek aan standaarden in IoT-land. De organisator, het Nederlandse normalisatie-instituut NEN) pleitte dan ook voor meer samenwerking tussen marktpartijen, gebruikers en standaardisatie-organen op dat gebied. Volgens NEN-consultant Vlora Rexhepi – van der Pol moet daar echt gas op worden gegeven. Het is ook de reden voor een recent standaardisatie-offensief die de NEN, het ministerie van EZ en verschillende marktpartijen onlangs zijn gestart. Het initiatief beperkt zich nu nog tot de industriële sector, maar het moet idealiter uiteindelijk ook naar andere branches worden uitgerold. De noodzaak voor IoT-standaardisatie is ook tot de Europese Commissie doorgedrongen, aldus Ronald Maandonks (Director & Global Head of Public-Private Partnerships bij Philips Lighting). Hij maakt deel uit van de Alliance for Internet of Things Innovation (AIOT), een club die zich op Europees niveau sterk maakt voor The Internet of Things. AIOT is onder andere druk bezig om zijn zegje te doen via internationale samenwerkingen als het gaat om de totstandkoming van IoT-standaarden.

Maar welke standaard dan?

Misschien moeten er minder in plaats van meer IoT-standaarden komen. Die gedachte bekroop de redacteur van IoTJournaal na het horen van de verschillende presentaties. Voor de klanten van Joop de Kwant, CEO van de industriële ICT-dienstverlener Prodek Automation Products, is een kluwen van standaarden de realiteit van alledag. Alleen daar al zou het een tandje minder mogen. En ook bij de andere presentaties drong een aantal standaarden zich aan het publiek op: 5G (Toon Norp, TNO), ZigBee (Jan Kruys, Qorvo), Ultra Wide Band (Arno Flapper, Axians), V2-X (Kees Moerman, NXP), NB-IoT (Richard Marijs, T-Mobile Nederland), LoRa (Erik Brands, KPN) en Sigfox (Nicholas van Hoey Smith, Aerea). Allemaal IoT-netwerkstandaarden die allemaal dé keuze moeten zijn voor organisaties die apparaten via het internet willen verbinden. Tja. Er is nog een berg werk te verrichten.