Corona IoT COVID-19

Gartner publiceert ‘Post-COVID 19 Checklist voor CIO’s’

by Redactie IoT Journaal21 juli 2020

Ondanks het feit dat de COVID-19-pandemie wereldwijd nog steeds slachtoffers eist, zijn organisaties mondjesmaat bezig om hun medewerkers weer toegang te geen tot de respectievelijke kantoorgebouwen. Dat is niet alleen een taak voor de HR- en de Facilities-afdelingen, meent de Amerikaanse marktonderzoeks- en adviesbureau Gartner. Ook de Chief Information Officer vervult hierin een belangrijke rol. Vandaar dat het bureau met een handzame ‘Returning to the Workplace Checklist’ is gekomen. Uiteraard gratis te downloaden via IoT Journaal (5 pagina’s, 314 Kb, PDF).

In tal van landen gelden nog de nodige voorzorgsmaatregelen om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen. Zoals de anderhalve meter-regel, de traceerbaarheid van intermenselijke contactmomenten en het verplicht dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer. Voor werkgevers betekent het eveneens een extra uitdaging. Want hoe krijg je medewerkers weer op een verantwoorde wijze terug naar kantoor?

Korte termijn

IT in het algemeen en IoT in het bijzonder spelen een grote rol bij het ‘Het Nieuwe Normaal op de werkvloer’. Bijvoorbeeld door het toepassen van connected sensoren die het aantal mensen binnen een gebouw bijhouden. Of met het implementeren van een IoT-oplossing die automatisch de temperatuur van bezoekers en medewerkers meet en analyseert. Het betekent voor de CIO dat hij/zij impromptu maatregelen moet treffen, en tegelijkertijd moet nadenken over de implicaties voor de langere termijn. Dat valt te lezen in COVID-19 checklist van Gartner. Het is een combinatie van nuttige tips (‘gebruik technologie om de veiligheid vna medewerkers te garanderen’) en een overzicht van de zaken die direct moeten worden geregeld.