McKinsey Trends 2019 IoT

McKinsey put uit eigen adviespraktijk voor IoT trends in 2019 (Deel II)

by Redactie IoT Journaal15 februari 2019

Het bekende Amerikaanse organisatieadviesbureau McKinsey&Company kwam in 2015 al met publicaties waarin de (mogelijke) impact van Internet of Things-oplossingen werden belicht. Een kwestie van vooruitzien, wellicht. Dat geloof in IoT is bij het bureau anno 2019 onverminderd groot, zo blijkt uit diens recente publicatie van voorspellingen over IoT-trends in 2019. We brengen u de McKinsey IoT trends in een paar delen. Vandaag deel II.

De ‘trendspotting’ van McKinsey is – aldus het bureau in een toelichting – gebaseerd op hetgeen zijn adviseurs tijdens het afgelopen jaar in de praktijk bij IoT-implementaties en -adviestrajecten hebben meegemaakt. Dat levert hier en daar andere inzichten en trends op dan hetgeen industrieanalisten en marketonderzoeksbureau’s roepen. Die praktijkgerichte trendspotting maakt het des te relevanter, naar onze smaak.

Van wie is de data?

Op het gebied van IoT-technologie en -data signaleert het bureau allereerst dat er nu op ‘senior-level’ over data wordt gesproken. Het hogere management buigt zich tegenwoordig over de vraag wie er toegang krijgt tot de gegevens die door IoT-gestuurde apparaten of fabrieken worden gegenereerd. Want op dat niveau is inmiddels het besef doorgedrongen dat dergelijke informatie van (bedrijfs)strategisch belang is. Los daarvan, is er ook de druk vanuit de overheden: die hebben veelal inmiddels aangescherpte regelgeving met betrekking tot data en privacy. Volgens McKinsey zijn er twee basisscenario’s als het gaat om IoT-data en -datatoegang. Het eerste is een open data model: bedrijven gaan hun IoT-gegevens delen met derden, omdat zij daarmee voor zichzelf meer waarde kunnen creëren. Denk bijvoorbeeld aan een luchtvaartmaatschappij die een fabrikant van vliegtuigmotoren de operationele data laat inzien. In het tweede mogelijke scenario is er sprake van een gesloten systeem. De eigenaar/gebruiker van de IoT-apparatuur is de enige die toegang heeft tot de gegenereerde data en probeert het te gebruiken om meerwaarde te creëren voor de eigen onderneming. Ook hiervoor geeft McKinsey een voorbeeld: een mijnbouwbedrijf dat de informatie afkomstig van zijn machines toepast om efficiënter delfstoffen te winnen.

Angst voor hackers is geen belemmering

Als er één onderwerp onlosmakelijk met IoT-toepassingen is verbonden, dan is het cybersecurity wel. De beveiliging van data en hardware bezorgt menig CIO hoofdbrekens, zo blijkt ook uit een door McKinsey verricht onderzoek. Bijna de helft van de bevraagde CIO’s zegt dat er inmiddels met succes één of meerdere hackpogingen zijn gedaan op zijn organisatie. Daar weer een kwart van stelt dat de gevolgen van die hacks ‘groot’ of zelfs ‘ernstig’ waren. Desalniettemin blijven alle door McKinsey bevraagde IT-leiders rustig door investeren in IoT-toepassingen. Het cybersecurity-vraagstuk hoort er inmiddels ‘gewoon bij’, aldus het bureau.

McKinsey IoT Trends

Edge of Cloud?

Er wordt de laatste tijd redelijk veel geschreven over edge computing: de verwerking en analyse van IoT-data aan de randen van de netwerkinfrastructuur. Dat staat in schril contrast met de cloud computing-gedachte, waar die processen zich juist in een centraal datacenter afspelen. De gedachte achter edge computing is dat de resultaten van de data analyse sneller beschikbaar zijn dan het geval is bij cloud computing. De gegevens hoeven immers niet eerst via het netwerk naar ‘t datacenter toe worden getransporteerd. Dat tijdsvoordeel is met name van belang bij grote hoeveelheden data die zo snel mogelijk moeten worden geïnterpreteerd (denk aan de zelfrijdende auto). Volgens McKinsey is het pleit nog niet voor één van de twee varianten beslecht: zowel edge computing als cloud computing zullen vooralsnog naast elkaar blijven bestaan.

Artificial Intelligence & IoT

Het is geen echt nieuw iets: Artificial Intelligence bestaat al (zij het in primitieve vorm) sinds de jaren 60 van de vorige eeuw. Maar de bruikbaarheid van AI (al dan niet hand in hand met Machine Learning) is pas de afgelopen jaren in grote stappen toegenomen. AI en ML vormen – stelt McKinsey – ook een ideale combi met Internet of Things-toepassingen. Sterker nog: het bureau signaleert dat ‘in zo’n 60 procent van de IoT-oplossingen wordt toegepast. De komende jaren zijn AI en ML niet meer weg te denken als componenten van een IoT-oplossing, is de inschatting van het bureau.