IIoT Slimme fabriek

Onderzoek: “Dit zijn dé tech trends in industriële IoT”

by Redactie IoT Journaal9 februari 2018

Het Amerikaanse advies- en marktonderzoeksbureau Frost & Sullivan heeft in kaart gebracht wat de belangrijkste technologische Internet of Things-ontwikkelingen zijn die een grote invloed op de industriële sector gaan hebben. In het rapport ‘Industrial IoT Driving Manufacturing Innovations‘ geven zij aandacht aan bijvoorbeeld Artificial Intelligence (AI), de inzet van cloud platformen en slimme sensoren.

“Bedrijven krijgen door middel van Industrial Internet of Things-oplosingen real time data over de fabricageprocessen. Ook beschikken zij dankzij IIoT over geavanceerde monitoring en de mogelijkheid om producten of halffabricaten in de gehele keten te volgen”, aldus Ranjana Laksmi, analist bij Frost & Sullivan. “Daardoor komt er een nieuwe generatie fabrieken. Zij zijn volledig ‘connected’, in hoge mate ‘groen’ en zij beschikken over een ongekend hoge efficiency, flexibiliteit en productiviteit.”

Allerhande ecosystemen

De belangrijkste IoT-gerelateerde technologieën die de komst van de ‘superfabrieken’ mogelijk maken, zijn volgens Frost & Sullivan: hybride sensoren, predictive analytics, wearables, digital twins, mass customization, 3D-printing, samenwerkende robots, asset monitoring, smart grids en programmeertalen die op de ‘gewone’ spreektaal zijn gebaseerd. Analist Laksmi legt verder desgevraagd de nadruk op het denken in ecosystemen. “In Industrial Internet of Things zijn ecosystemen in alle opzichten van essentieel belang. Niet alleen als het gaat om de leveranciers die IIoT-oplossingen moeten implementeren, maar denk ook aan ecosystemen waarin allerlei partijen in zijn opgenomen: van toeleveranciers tot distributeurs en klanten. Om dat mogelijk te maken, moet er steeds worden gehandeld met de gedachte van samenwerkende hard- en software in het achterhoofd.”