Overheid en bedrijfsleven pompen samen 40 miljoen euro in IoT voor agrifood-sector

by Paul15 december 2016

Het is weer eens tijd voor een publiek-private samenwerking in Nederland. Dit keer gaat het om de ‘agrifood-sector‘. Het ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven hoesten samen ‘ruim 40 miljoen euro’ op voor innovatieve projecten en startups in die branche. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken gisteren laten weten tijdens het AgriFoodTech congres in Den Bosch. Een groot deel van het geld gaat naar IoT-gerelateerde initiatieven.

Staatssecretaris Van Dam signaleert dat schaalvergroting in de Nederlandse agrarische sector eindig is. Of zoals hij het in een officiële verklaring zegt: “De Nederlandse agrifood-sector is één van de meest productieve in de wereld. Maar om die koppositie te behouden, moeten we voorop blijven lopen. Met de toepassing van de nieuwste innovaties uit de hightech en ICT kunnen we onze positie versterken. In de toekomst zullen we niet alleen een grote exporteur moeten zijn van voedselproducten, maar ook van kennis en technologie.”

Investeringsfondsen

Voor die broodnodige innovatie op agri-gebied, rekent de bewindsman op ‘met name jonge en kleine ondernemingen’. Hij stelt daar 12 miljoen euro overheidsgeld voor beschikbaar. Dat geldt moet gaan naar twee ‘SEED Capital fondsen’. Van Dam: “Het gaat om het Future Food Fund, een fonds van en voor ondernemers in de Agri-Horti-Food waarbij 24 investeerders zijn aangesloten, en het Shift Seed Fonds waarin onder andere zorgverzekeraar Menzis, Rabobank, het Wereld Natuur FondsTopfonds Gelderland, Wageningen Business Generator en TU Delft investeren. Via deze investeringsfondsen wordt de bijdrage van het ministerie minimaal verdubbeld waardoor minstens 24 miljoen euro risicokapitaal beschikbaar komt voor innovatieve start-ups in de agrifood-sector.”

Concrete projecten

Daarnaast komt er nog een slordige 8 miljoen euro van het ministerie. Dat geld wordt uit de innovatieagenda ‘High Tech to Feed the World’ gehaald en is bedoeld voor ‘innovatieve publiek-private projecten die bedrijven uit de hightech en de agrifood met elkaar verbinden’. Volgens de staatssecretaris draagt het bedrijfsleven eenzelfde bedrag bij, waardoor het totaal op 16 miljoen euro komt. Van Dam: “Het gaat in totaal om acht projecten die zijn geselecteerd door de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en High Tech Systemen & Materialen.”

Projecten

Concreet gesteld, gaat het om de volgende projecten:

  • Landbouwrobots – Robots en autonome landbouwmachines kunnen 24/7 het land bewerken en zijn veel zuiniger en lichter dan de grote voertuigen die nu op de akkers worden gebruikt. De robots zijn elektrisch aangedreven, zodat er geen schadelijke uitstoot is. De landbouwrobots zorgen voor een hogere opbrengst en een lager gebruik van gewasbescherming.
  • Big data voor veiliger voedsel – Met big data wordt een early-warning-systeem voor bacteriën bij vleesverwerkers ontwikkeld. Daardoor is er betere kwaliteitscontrole, wat goed is voor de voedselveiligheid en internationale concurrentiepositie.
  • Slimme kasmaterialen – Nieuwe kasmaterialen die zich aanpassen aan licht, klimaat en gewas, die het zonlicht op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid doorlaten of een optimaal CO2- en vochtgehalte regelen. Dit zorgt voor hogere opbrengsten en minder gebruik van energie, water en bestrijdingsmiddelen.
  • Big Data in de koelversketen – Met Big Data-technologieën uit de hightech-sector kan de distributieketen voor gekoelde producten worden geoptimaliseerd, zodat er minder energie verbruikt wordt, voedsel minder snel bederft en de internationale concurrentiepositie versterkt.
  • Informatie uit de plant – Door mens en machine in kassen, boomgaarden en open groentepercelen uit te rusten met bestaande en nieuwe sensoren wordt Big Data over planten opgebouwd die helpt bij verdere automatisering in de fruitteelt en slimme ziektebestrijding. Hierdoor gaat de kwaliteit van de oogst omhoog, en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen omlaag.
  • Klimaatbestendige kasconstructies – Meer dan 80% van de Nederlandse kassen wordt voor het buitenland gebouwd. Door moeilijk te achterhalen bouwvoorschriften en verschillende klimaatomstandigheden is het vaak lastig om tot een optimaal ontwerp te komen. Een high-tech rekenmodel geeft precies aan tegen welke belastingen een ontwerp bestand moet zijn, op basis van wereldwijde meteodata en de GPS-locatie van de nieuwe kas. Hierdoor worden kassen uit Nederland nóg beter en wordt de internationale concurrentiepositie verder versterkt.
  • Pratende sensoren op akker en wei – Bij de teelt van aardappelen, granen, gras en maïs kunnen sensoren in de akkers informatie verzamelen die wordt doorgegeven aan landbouwmachines. Zo kan het land heel precies worden bewerkt. Daardoor gaat de opbrengst van de oogst omhoog en de milieubelasting omlaag.
  • Big data in de pluimveevleesketen – Met Big Data-technologieën uit de hightech-sector kunnen de pluimveevleesketen efficiënter en tegelijkertijd duurzamer en meer consumentgericht werken. Het high-tech big data model zorgt voor meer dierenwelzijn, minder antibioticagebruik en maakt de keten transparanter.

Het grote uitdelen houdt daar echter niet bij op. Staatssecretaris Van Dam heeft een additionele 500.000 euro gevonden die hij reserveert voor ‘zogenoemde startup accelerators’. De politicus: “Deze accelerators gaan startups ondersteunen en de introductie van innovaties versnellen. Zo krijgen de startups bijvoorbeeld hulp van gevestigde bedrijven bij het maken van bedrijfsplannen en marketingconcepten. Ook zorgen de accelerators voor betere toegang tot investeringsfondsen en risicokapitaal. Begin 2017 start de eerste accelerator voor tuinbouw. Daarna volgen accelerators voor food en agritech.”