IoT EU Video Landbouw

Throwback Tuesday: Zo keek de EU in 2018 naar IoT

by Redactie IoT Journaal30 maart 2021

Wij schrijven anno 2015: De Europese Unie heeft Internet of Things ontdekt. De EU bestempelt het als een belangrijke basistechnologie die het leven van talloze burgers, overheden en bedrijven ingrijpend kan gaan veranderen. Om dat inzichtelijk te maken (en te bevorderen), wordt op Europese schaal beleid gemaakt. En er komt in 2018 een promofilmpje waarmee burgers, boeren en buitenlui de impact van IoT wordt getoond.

Voor EU-begrippen is er voortvarend te werk gegaan als het gaat om beleid en uitvoering op het gebied van IoT. In 2015 ging het lichtje branden, krap een jaar later was er een lijvig document dat door een speciale commissie (inclusief input van het Europese bedrijfsleven) werd opgesteld:  ‘Advancing the Internet of Things in Europe‘. Compleet met aanbevelingen om bijvoorbeeld tot een IoT-ecosysteem te komen en een ‘single market for IoT’ in te stellen. Uiteraard hoorde daar een communicatiecampagne bij. Onderdeel daarvan was het in 2018 vervaardigde promofilmpje waarin er – aan de hand van een dag uit het leven van een boer – werd getoond hoe IoT het leven van alledag zou gaan beïnvloeden. Aardig genoeg, is er al het nodige van uitgekomen. Maar oordeel vooral zelf.