Slim huis Domotica IoT

CBS: “Nederland loopt voorop met slimme apparaten thuis”

by Redactie IoT Journaal2 december 2021

Nederland is koploper in Europa als het gaat om het aantal inwoners dat in het bezit is van bijvoorbeeld een slimme elektriciteitsmeter, thermostaat of verlichting. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van eigen onderzoek. Volgens de overheidsinstantie had maar liefst 69 procent van de inwoners van 16 tot 75 jaar in 2020 een slimme apparaat in huis. Ter vergelijking: het EU-gemiddelde bedroeg 8 procent. Dat Nederland zo ver voorop staat in de Europese Unie, komt volgens het CBS door de aanwezigheid van slimme water-, gas- of elektriciteitsmeters in veel Nederlandse huishoudens.

Het CBS constateert verder dat Nederland in de EU ook voorop loopt met het gebruik van een virtuele assistent via een app of smart speaker: 20 procent gebruikte in 2020 een virtuele assistent. Het EU-gemiddelde was 11 procent. Slimme rookmelders, beveiligingscamera’s of andere slimme veiligheidssystemen en huishoudelijke apparaten zoals een robotstofzuiger, koelkast of koffiezetapparaat zijn minder in gebruik bij Nederlanders; ons land stond op de zesde en zevende plaats in 2020.

CBS IoT 2020Liever geen slim huis?

Zoals het CBS aangeeft, had 31 procent van de Nederlandse bevolking vorig jaar geen IoT-apparaat in huis. Waarom eigenlijk niet? Het CBS: “Van mensen die aangaven thuis geen slimme apparaten of systemen te gebruiken, noemde 77 procent als reden dat zij er geen behoefte aan hebben. Hoge kosten of zorgen over de privacy of de beveiliging werden elk door een kwart als (een van de) redenen genoemd. Minder vaak genoemd waren onbekendheid met dergelijke apparaten en systemen, onbekendheid met het gebruik ervan, zorg over eigen veiligheid en gezondheid en dat andere apparaten in huis er niet op aangesloten konden worden.”

IoT CBS 2020