ARM Economist IoT Business Index 2020

Rapport: “Volgende stap voor organisaties is ’t strategisch gebruik van IoT-data”

by Redactie IoT Journaal19 februari 2020

Sinds pak ‘m beet 2017, is Internet of Things door organisaties meer en meer ingezet als basistechnologie voor tal van toepassingen. Daar waar die applicaties zich in de eerste instantie vooral toespitsten op één specifiek doel, met een daaraan gekoppeld ‘return on investment’-doel, zijn de IoT-projecten van nu meer gefocust op het toevoegen van waarde op de langere termijn. Met andere woorden: IoT-data inzetten voor (bedrijfs)strategische doeleinden. Dat staat te lezen in de jongste versie van het jaarlijkse IoT Business Index van chipmaker ARM. Het rapport, vervaardigd door de onderzoekstak van het Britse zakentijdschrift The Economist, is gratis te downloaden via IoTJournaal (30 pagina’s, 699 Kb, PDF).

Chipbakker ARM heeft voor de derde keer The Economist opdracht gegeven om een jaarlijkse IoT Business Index op te stellen. Daarvoor zijn 825 topmanagers wereldwijd ondervraagd (30 procent Europa, 30 procent Noord-Amerika, 30 procent Azië-Pacific en 10 procent rest van de wereld). Op basis van hun antwoorden, is een index opgesteld over de mate waarin IoT binnen organisaties wordt toegepast: 0 – 2   = niet of nauwelijks aanwezig, 2 – 4   = in een onderzoeksfase, 4 – 6   = in een planningsfase, 6 – 8   = eerste implementatiefase, 8 – 10 = wijdverbreide implementatie. Ten opzichte van 2017 is het nodige veranderd, zo valt in de IoT Business Index 2020 te lezen. Als wij bijvoorbeeld kijken naar de fase waarin organisaties verkeren als het gaat om het gebruik van Internet of Things, dan is er anno 2020 sprake van ‘early implementation’. In 2013 stond daar nog ‘in planning’. Met andere woorden: IoT wordt zo daadwerkelijk uitgerold, zij het dat ’t een een en ander nog in een vroeg stadium verkeert.

ARM Economist IoT Business Index 2020 1

Grotere return on investment

De investeringen in IoT zijn de afgelopen jaren ook gestegen, aldus The Economist. In 2017 stelde 62 procent van de bevraagde executives nog dat zij meer geld gingen uitgeven aan dergelijke projecten. Drie jaar later is dat percentage aanmerkelijk hoger: 82. Het is uiteraard mooi om te zien dat de IoT-uitgaven stijgen, maar uiteindelijk moet dat zich ook weer terugverdienen. En dat is het geval, aldus de onderzoekers. Maar liefst 57 procent van de topmanagers zeggen dat de ‘return on investment’ groter dan verwacht is geweest. Als wij kijken naar de gebieden waar IoT-toepassingen hun geld meer dan opbrachten, dan staat ‘data management & analysis’ bovenaan, gevolgd door ‘customer service/support‘ en ‘products & services’ (zowel B2B als B2C). Helemaal onderaan het lijstje bungelt ‘energie management‘, wat toch als de Heilige Graal wordt gezien van IoT-applicaties in bijvoorbeeld slimme gebouwen of slimme steden.

ARM Economist IoT Business Index 2020 2

Strategisch gebruik IoT-data

De volgende stap in het IoT-gebruik dient zich alweer aan, aldus de samenstellers van de IoT Business Index 2020. De organisaties gaan zich nu opmaken voor een strategischer gebruik van door IoT-applicaties vergaarde informatie. Voor een deel is dat overigens al het geval, zo blijkt. Veertig procent van de bevraagde topmanagers gebruikt IoT-data namelijk al om tot strategische besluitvorming te komen. Een additionele 44 procent is van plan om dat binnen nu en drie jaar te doen.

ARM Economist IoT Business Index 2020 3