IoT Problemen

‘Consumenten vrezen IoT-problemen in huis, auto en zorg’

by Redactie IoT Journaal22 augustus 2018

Internet of Things-oplossingen vergemakkelijken het leven van de consument. Een slim huis vergroot het woongenot, e-health staat borg voor meer en betere zorg en de zelfrijdende auto maakt het woon-werkverkeer prettiger. Althans, dat is de bedoeling. Want als er storingen zijn of bugs in de IoT-software opduiken, is Leiden in last. Een meerderheid van consumenten in zeven landen deelt die zorg, zo blijkt uit een recent internationaal onderzoek naar hun mening over IoT. Wie het rapport in alle rust wil doorlezen, kan het gratis downloaden via IoTJournaal (21 pagina’s, 1,6 Mb, PDF).

Het Britse markonderzoeksbureau Opinium Research heeft, in opdracht van cloudsoftwarespecialist Dynatrace, 10.002 consumenten in zeven landen (Australië, Brazilië, China, Duitsland, Frankrijk. Groot-Brittannië, Singapore en de Verenigde Staten) bevraagd over het vertrouwensniveau in IoT-toepassingen. De belangrijkste uitkomsten op een rijtje: zo’n 52 procent van de ondervraagden gebruiken een IoT-toepassing. Daarvan heeft 64 procent al in de praktijk te maken gehad met problematisch functionerende IoT-oplossingen. Gemiddeld gaat het om 1,5 ‘incidenten’ per dag. Een aardig aantal van hen (62 procent) is bang dat in de toekomst het aantal IoT-problemen in en rond het huis alleen maar groter wordt. Overigens zijn de meest gemelde IoT-storingen te vinden bij het gebruik van slimme assistenten (62 procent) en de met internet verbonden auto (62 procent).

IoT problems

 

Slim huis

De onderzoekers hebben voor het gemak drie hoofdthema’s benoemd. De eerste is het slimme huis. Consumenten blijken volgens het rapport verdomd weinig vertrouwen te hebben in de foutbestendigheid van de ‘smart home’. Een overgrote meerderheid (83 procent) is zelfs bang dat IT-problemen ervoor gaan zorgen dat zij de controle over hun slimme huis zullen verliezen. In Singapore is het grote publiek hier het meest zwartgallig over (93 procent), terwijl de Amerikaanse consument iets meer vertrouwen in IoT heeft (76 procent).

IoT Smarthome problems

 

Gezondheidszorg

Een slimme robot die zelfstandig medische analyses doet, vervolgens autonoom beslissingen neemt over de gewenste medicatie en die daarna ook toedient. Het klinkt erg efficiënt, maar de consument vertrouwt het niet. In het onderzoek van Opinium Research zegt het gros van de bevraagde consumenten (62 procent) er niets van te moeten hebben. Ook hier verschilt de uitslag per land. Brazilianen en Chinezen zien het wat meer zitten (respectievelijk 60 en 57 procent). Het meeste wantrouwen is in Groot-Brittannië (74 procent) en de Verenigde Staten (71 procent) te vinden.

IoT Healthcare problems

Zelfrijdende auto

Met een gerust hart in een zelfrijdende auto stappen. Dat is iets waar de consument niet geweldig veel zin in heeft, zo blijkt uit het onderzoek. Het vertrouwen is laag, erg laag zelfs: 84 procent van de bevraagde mensen ziet het niet zitten om plaats te nemen in een autonoom rijdend voertuig. Het wantrouwen is het grootst in Groot-Britannië (92 procent), op de voet gevolgd door de Verenigde Staten en Australië (beide 89 procent).

IoT Cars problems