EcoSmart Renewi SWYCS IoT

Event Bites: IoT in werking op de Facilitybeurs 2020

by Redactie IoT Journaal5 februari 2020

Het was onlangs weer tijd voor de vakbeurs Facilitair & gebouwenbeheer. In de Utrechtse Jaarbeurs verdrongen facilitair managers en gebouwbeheerders zich voor de diverse stands. Een niet onbelangrijk deel van de standhouders hadden oplossingen staan waarin Internet of Things-technologieën werden toegepast. De cameraploeg van IoTJournaal ging op de beursvloer op zoek naar IoT voor ‘slimme gebouwen’. En vond die in de stand van Renewi/EcoSmart, specialist in afvalamanagement. Waar ook IoT-specialist SWYCS aanwezig was. Twee vliegen in één klap. 

Een gebouw kan anno 2020 eigenlijk niet meer zonder een zekere mate van ‘intelligentie’. Die verslimming kan helpen om de energiekosten omlaag te brengen, om kantoorruimte beter te benutten én om efficiënter schoon te maken. Om bij dat laatste stil te staan: een bedrijf met een paar honderd werkplekken heeft een groot aantal vuilnisbakken, al dan niet met gescheiden containers voor de diverse soorten afval. Het is nogal onhandig om een schoonmaakploeg al die vuilnisbakken af te laten lopen, zonder dat er ook maar een idee is van hoe vol zij zijn. Nog los van het duurzaamheidsaspect. Want wat wordt er gedaan met de weggegooide plastic koffiebekers en het weggegooide papier? Dat kan slimmer, bedacht Renewi. Het bedrijf voegde daad bij woord en kwam met EcoSmart, een systeem waarmee slimme afvalscheiding op de werkplek wordt gecombineerd met een uitgekiend recycleprogramma. EcoSmart is inmiddels ondergebracht in een aparte dochteronderneming.

IoT-platform SWYCS

In de EcoSmart-oplossing speelt Internet of Things een prominente rol. Met dank aan de Nederlandse IoT-specialist SWYCS die het benodigde, zelfontwikkelde, IoT-platform levert waarmee ‘gebouw gebonden installaties en smart devices’ zijn te koppelen, te monitoren en te bedienen. Het camerateam van IoTJournaal sprak met Rene Riemens, directeur van SWYCS, en Willem Sterkenburg, directeur EcoSmart. Over hoe IoT in afvalmanagement hogere efficiency bewerkstelligt en aantoonbare duurzaamheid op de werkplek tot stand brengt.